Arkiv for kategorien ‘aktuelt’

Vundne konkurrencer og nye projekter i støbeskeen

onsdag, 1. november 2017

HALD I VIBORG

Med A.P.Møller Fonden, Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og Viborg Kommune som bygherre, har vi i et team med Erik Brandt Dam Arkitekter, Moe, Cornelius Vöge og Professor Martin Zerlang vundet den indbudte og 2-fasede konkurrence om De 5 Halder i Viborg. I det naturskønne område omkring Hald Sø syd for Viborg kan man på en kort vandring tilbagelægge 800 års danmarkshistorie fra Middelalderens borge over skiftende tiders herregårdsanlæg til nutidens litterære mødested, herberg og naturskole på Hald Hovedgaard. Formålet med konkurrencen har været at finde overbevisende forslag til, hvordan sporene efter denne historiske udvikling kan tydeliggøres i samspil med landskabet og knyttes sammen til en landskabsarkitektonisk helhed og en fortælling, som taler stærkt til et bredt nutidigt publikum. Området skønnes at have 150.000 – 200.000 besøgende om året. Projektet har nu bevæget sig ind i projekteringsfasen og det forventes udført over de næste 2 år. Følg link for mere info om projektet.

birdseye

boardwalk

hald_3

FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA – HELHEDSPLAN FOR VOLDEN

Med Fredericia Kommune og A.P.Møller Fonden som bygherre har vi i indbudt konkurrence vundet opgaven om helhedsplan for volden omkring Fredericia i team med Erik Brandt Dam Arkitekter, Cornelius Vöge, Moe og professor Martin Zerlang. Fæstningsbyen Fredericia rummer en unik fortælling om en historisk sammenhæng mellem et forsvarsværk og en by. Denne fortælling kommer på grund af en række forhold ikke til sin ret i dag. Fredericia ønsker nu i samarbejde med A.P. Møller Fonden at realisere en række initiativer, som kan styrke vold og by og forstærke fæstningsbyen Fredericia som en national og international attraktion. Helhedsplanen for Volden er det første initiativ som skal skabe rammerne for realiseringen. Følg link for mere information om projektet.

plan_landskab

bridge

boardwalk2

bridge_2

PUBLIKATION OM 23 KIRKEGÅRDE I MARIBO DOMPROVSTI

Med generøs støtte fra Statens Kunstfond, Lolland Falsters Stiftsråd og ved tegnestuens egenfinansiering har vi udgivet en 100 siders eksempelsamling på registrant og udviklingsplan for 23 kirkegårde i Maribo Domprovsti. Tegnestuen har arbejdet med værket over de seneste 8 år, og det er det første af sin art i Danmark. Eksempelsamlingen skal tjene som inspiration for de personer, som på tværs af fagdiscipliner, i fremtiden kommer til at arbejde med udviklingsplaner for landets mange små kirkegårde og bykirkegårde, der står overfor de samme udfordringer som i Maribo Domprovsti.

Kirkegårdene er hovedsagligt små landsbykirkegårde med Maribo kirkegård som eneste bykirkegård. Domprovstiets kirkegårde er beliggende midt på Lolland og strækker sig fra Rødby mod Østersøen i syd ud til øerne Askø og Fejø i Smålandshavet mod nord. På grund af en næsten ubetydelig byudvikling gennem århundreder er landskabet i Maribo Domprovsti næsten uberørt siden reformationen. Her ligger kirker og kirkegårde i en egn med udstrakt agerbrug, skove, lunde, hegn med de store langstrakte søområder syd for Maribo, som via åer og bække, i tidlig middelalder har givet adgang til Østersøen. Mod nord omkranses de af frugtlunde ud til vandkanten. I dette landskab findes endnu en helt enestående kirkegårdskultur, som hverken er registreret eller kortlagt. En kirkegårdskultur, der også er yderst sårbar og i dag stærkt udsat for at blive udvisket, endda helt forsvinde. Årsager hertil er, som for store dele af landets yderdistrikter, affolkningen i sognene, væsentligt mindre behov for gravplads fordi urnegrave breder sig, udløb af gamle familiegravsteder, en begrænset økonomi til rådighed og en generel mangel på ressourcer og viden om, hvordan kirkegårdene fremtidigt udvikles. Trods disse ændrede forhold bliver kirkegården ikke arealmæssigt mindre, selvom gravene bliver færre. Spørgsmålet er hvordan disse forhold påvirker kirkegårdens fremtidige udtryk. Dette projekt omhandler derfor udarbejdelsen af en eksempelsamling, der bygger på en registrant og efterfølgende udviklingsplan for de 23 kirkegårde i Maribo Domprovsti.

publikation1


Aflevering og indvielse af nye landskabsprojekter

onsdag, 25. oktober 2017

INDVIELSE AF BAKKEHUSMUSÉETS HAVE

Med Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Muséerne som bygherre, og med støtte fra Augustinus Fonden, FrederiksbergFonden, Otto Bruuns Fond og  Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond er Bakkehusmuséets have på Frederiksberg nu indviet og taget i brug. Haven blev indviet april 2017 på en solrig dag med musik og havevandring hvor Charlotte Skibsteds tegnestue redegjorde for tilblivelsen og processen bag den nye have. Det nye Orangeri med café sørgede for mad og drikke. Følg link for mere information.

img_1935

img_1842

bakke-3

bakke-1

bakke-2

ODENSE Å UD I DET BLÅ

Med Odense Kommune som bygherre og med støtte fra Nordea Fonden har vi skabt en række nye indgreb i vandfladen omkring Odenså Å ved Munke Mose park centralt i Odense. I 2016 påbegyndtes det første projekt hvor boardwalks og træplateauer skaber større tilgængelighed helt ud i vandfladerne på udvalgte lokaliteter i parken. Forudsætningen for det første projekt var den store donation fra Nordea fonden i 2015, hvor Munke Mose blev valgt ud som ét af 13 projekter, der på landsplan var udvalgt af mange hundrede projekter, der nød støtte af Nordea fonden.

munkemose-syd-1

munkemose-syd-2

mmv2

mmv

GAMMEL KALKBRÆNDERIVEJ FÆLLES GÅRDHAVE

På Østerbro i København har vi for Københavns Kommune og beboerne skabt et landskabeligt og frodigt haveanlæg der vægter samspillet mellem rekreative aktiviteter, funktionsbaserede krav og beboernes individuelle ønsker til leg og ophold. I gårdhaven har vi plantet en masse nye træer, tusindvis af  græsser, stauder og løg. Gårdanlægget er karakteristisk med sin aflange smalle form og et terræn der bevæger sig i tre forskellige niveauer, nu indbyrdes forbundet med rekreative nicher, trappeforløb og øget biodiversitet i gårdanlæggets frodige plantninger. Den nye gårdhave er finansieret af stat og kommune.

dsc04583

img_5415

dsc04575

img_5406


H.C.ANDERSENS BARNDOMSHJEMS HAVE ODENSE

I samarbejde med Odense By’s Muséer og Odense Kommune har vi skabt et fint lille afgrænset haverum åbent for offentligheden, hvori der indlægges plantningsmæssig oplevelse, skønhed og intimitet, der relaterer sig til digterens planteunivers og eventyr. Haven besøges årligt af mange tusinde turister fra hele verden, herunder særligt forskere og litterater fra Kina og Japan som nu  får mulighed for at dykke endnu længere ned i digterens univers nå de bevæger sig rundt i barndomshjemmets have.

hca-2

hca-4

hca-6

hca-5

Tegnestuen arbejder med nye ambitiøse projekter

tirsdag, 29. september 2015

Charlotte Skibsteds Tegnestue går et spændende efterår i møde med prækvalifikation i en række ambitiøse internationale konkurrencer indenfor levende kulturarv og publikumsorienteret planlægning af international karakter. Desuden glæder vi os på vores bygherrers vegne over tildeling af fondsmidler til henholdsvis Odense Kommune, hvor Nordea Fonden har ydet bidrag til nye rekreative indsatser langs Odense Å samt til Bakkehus Museet på Frederiksberg hvor Frederiksberg Kommunes byråd, Augustinus Fonden og Frederiksberg Fonden har besluttet at yde økonomisk støtte til restaurering af haveanlægget til Bakkehus Museet.


H.C. ANDERSENS EVENTYRHUS OG MAGISKE HAVE I ODENSE

hca_profil

Ud af 30 ansøgere er Charlotte Skibsteds tegnestue I et stærkt team bestående af Entasis, Henrik Larsen Ingeniører og Anders Christensen Ingeniører prækvalificeret til at deltage I den spændende projektkonkurrence om H.C. Andersens Eventyrhus. Konkurrencens andre prækvalificerede deltagere er BIG, Kengo Kuma Architects, Barozzi Veiga og Snøhetta. Konkurrencen skaber mulighed for en større, samlet formidling af H.C. Andersens eventyr, historien om hans liv og introduktion til hans fantasi og menneskeforståelse, der stadig inspirerer millioner af mennesker verden over. Projektet er unikt, for af alle steder i verden er der kun denne placering, som kan kombinere H.C. Andersens eventyrlige univers med stedets betydning og autenticitet.  Bygherre er Odense Kommune, Odense Bys Museer med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

NYBORG SLOT OG OMGIVELSER

arial_02

Charlotte Skibsteds tegnestue er i et team af fem førende rådgivere prækvalificeret til den spændende internationale projektkonkurrence om restaurering og nybygning af Nyborg Slot og omgivelser. Vores team består udover Charlotte Skibsteds Tegnestue af Entasis, Garcés-De Seta-Bonet Studio (Barcelona), Rønnow Arkitekter A/S og Grontmij A/S rådgivende ingeniører. Tilsammen udgør vi et stærkt tværfagligt hold af rådgivere med stor ekspertise indenfor arkitektur, masterplanning, landskab, restaurering og transformation. Teamet er sammensat på baggrund af et fælles værdiggrundlag, baseret på en respektfuld og nyskabende tilgang til arbejdet med kulturhistoriske værdier. Konkurrencen spænder over mange forskellige delelementer og foregår i sårbare fredede omgivelser, hvor gammelt og nyt skal finde sammen i den rette balance. Nyborg Slot og by er et velbevaret og unikt kulturarvsmonument fra Danmarks middelalder med en velbevaret middelalderbyplan og med slottet på Slotsholmen midt i byens centrum som omdrejningspunkt. Her blev Danmarks første ”grundlov” af 29. juli 1282 underskrevet, og man kan stadig i dag træde ind i det selvsamme rum, hvor underskrivelsen fandt sted. Bygherre er Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Nyborg Kommune og Østfyns Museer i samarbejde med A.P. Møller Fonden og Realdania.

H.C. ANDERSENS BARNDOMSHJEMS HAVE

mms_35

Med Odense Muséer som bygherre er Charlotte Skibsteds tegnestue tildelt opgaven om at nytænke haven til H.C. Andersens barndomshjems Have i Munke Mølle Stræde 3-5 centralt i Odense. H.C. Andersen boede som dreng i årene 1807 til 1819 sammen med sine forældre i Munkemøllestræde i Odense. I dag er to små stuer indrettet som museum med dertilhørende have. Haven er et fint lille afgrænset haverum åbent for offentligheden, som i 2015-2016 kommer til at undergå en forvandling med plantningsmæssig oplevelse, skønhed og intimitet, der relaterer sig til formidlingen af digterens univers og eventyr.

HOLSTEINBORG GODS OG HERREGÅRDSHAVE

imgp3303

holsteinborg_2000

Charlotte Skibsteds Tegnestue bistår bygherre og greve til Holsteinborg, Hofjægermester Ulrich greve Holstein-Holsteinborg samt hustru Monica Holsteinborg med forslag til restaurering af herregårdshaven. Holsteinborg har en af landets ældste herregårdshaver. I forbindelse med Holsteinborgs haverestaurering, som har stået på i flere år med omfattende arbejder med bl.a. genrejsning af de høje teglmure, de høje kampestensmure og tilhørende trappeanlæg, der indrammer gartneri og blomsterhaven mod nord og syd og øst, er ønsket nu, at prioritere den mere landskabelige og havemæssigt grønne del af den store park. Holsteinborg Gods ligger med 13 km kystlinje ned til Sydvest-Sjællands sydlige dobbeltkyst, der med en række af øer, holme og rev opdeler vandområderne. Dette egenartede sceneri har gennem tiden tiltrukket og inspireret mange malere og digtere.


BAKKEHUSMUSEETS HAVE PÅ FREDERIKSBERG

Bakkehus_01

På vegne af vores bygherre, Bakkehus Museet på Frederiksberg, glæder vi os over at Frederiksberg Kommunes byråd, Augustinus Fonden og Frederiksberg Fonden har besluttet at yde økonomisk støtte til restaurering af haveanlægget tilknyttet Museet. Bakkehusmuseets bestyrelse har længe ønsket at ændre det nuværende haveanlæg fra omkring 1930 til en romantisk have fra 1800-tallets første årtier med så mange referencer til Kamma Rahbeks have som muligt. Med et romantisk haveanlæg vil Bakkehusmuseet på en helt anden måde end hidtil kunne integrere haven i formidlingen overfor publikum, ligesom haven vil kunne benyttes til forskellige aktiviteter. Dertil kommer, at det nuværende haveanlæg trænger til fornyelse. Målet med etableringen af Kamma Rahbeks have er, at de besøgende skal kunne gå fra museets smukke empirestuer og ud i et haveanlæg, der gennem træer, buske og blomster formidler det indtryk og den stemning, som prægede stedet i Rahbekkernes tid. Haven vil dermed fuldende billedet af huset, som i de første tre årtier af 1800-tallet fungerede som samlingssted for mange af guldaldertidens centrale aktører. Mere information kan fås ved at følge linket.

Indvielse af nye projekter

fredag, 31. oktober 2014

 

 

Efter en travl periode i 2013 og 2014 glæder vi os på tegnestuen over aflevering og indvielse af en række  interessante projekter hvor tegnestuens klare ambitioner om stærk faglighed i forening med vores bygherrers høje krav til kvalitet og design har været med til at sætte overliggeren højt. Nedenfor vises et udvalg af landskabsprojekter indenfor kategorierne kulturarv, uddannelsesmiljøer og boligens nære landskab. Nogle af projekterne er indviet mens andre er under udførelse.

 

STÆNDERTORVET I ROSKILDE

imgp8277

På Stændertorvet i Roskilde er bygge- og anlægsarbejderne i fuld gang. Med Charlotte Skibsteds tegnestue som totalrådgiver samt Erik Brandt Dam og Grontmij som underrådgivere, har vi med den rette arkitektoniske og beplantningsmæssige bearbejdning bragt Stændertorvet i dynamisk samklang med Roskilde Domkirkeplads, Palæhaven og forbindelsen ind til Latinerhaven på en måde, så de enkelte rums integritet både respekteres og udvikles. Synergien på det nye torv vil blive oplevelsen af en differentieret, rig helhed, der understøtter byen som en langsomt voksende, komplekst sammensat struktur med stor fortælleværdi, der appellerer til byens borgere og gæster om at gå på opdagelse. Følg linket og se mere under kategorien centrale byrum, pladser og torve under Projekter.

 

 

ØREGÅRD GYMNASIUM

imgp6431

Charlotte Skibsteds tegnestue har i samarbejde med Rønnow Arkitekter A/S skabt nye rammer for læring og innovation i tilknytning til Øregård Gymnasium i Hellerup. Der skabes nye tiltag i sammenhæng med eksisterende omgivelser og i de udendørs arealer skabes rum for ophold, pause og aktivitet. Den nye innovationsbygning er opført på den tilkøbte grund ud mod Gruts Allé, hvor bygningen åbner sig op mod et nyt udeareal og sammen med gymnasiets øvrige bygninger danner et samlet campusmiljø. Følg linket og se flere billeder under kategorien Uddannelse under Projekter.

 

 

 

 FARUM KIRKELIGE ANLÆG

imgp9999

 I Farum har vi indviet en ny kirkegårdsudvidelse etableret i fredsskov. Farum kirkelige anlæg er smukt beliggende i et guldalderlandskab på kanten af Farum sø i skovkanten og ud mod åbne marker. Kirkegårdsområdet fremtræder frit beliggende i det naturskønne landskab og tæt på storbykoncentration. Den nye kirkegårdsudvidelse er planlagt i et naturpræget skovområde, hvor urnegravene skal gå i ét med naturen. Følg linket og se mere under kategorien Kirkelige anlæg under Projekter.

 

 

 

HERFØLGE NATURKIRKEGÅRD

illustrationsplan2

I Herfølge arbejder vi med en kirkegårdsudvidelse der veksler mellem skov, lukkede landskabsrum med græs og åbne kiler med sigtelinier ud i omgivende landskab. Idéen med udvidelsen er, at borgerne kan benytte dette område som rekreativt udflugtsmål, selvom det også indeholder en kirkegård. Følg linket og se mere under kategorien Kirkelige anlæg under projekter.

 

 

MUNKE MOSE LANDSKABSPARK I ODENSE

 plan3

Charlotte Skibsteds tegnestue er tildelt opgaven om restaurering og nytænkning af Munke Mose park i hjertet af Odense by. Parken er oprindeligt tegnet af Edvard Glæsel og runder 100 år i sin nuværende udformning. I anledningen af, at parken bliver 100 år, fremlægger Odense Kommune “Forslag til helhedsplan for restaurering af Munke Mose 2014”. Gennem styrkelse af stedets eksisterende landskabstyper samt en række nye tiltag er vi­sionen at parken også i fremtiden vil bringe naturen helt ind i byens centrum. En meget vigtig del af helhedsplanen er at styrke oplevelsen af Munke Moses vandflader, øer og moser.  Første skridt i udviklingen af Munke Mose er projektet “Nye oplevelser ved mose og vand”. Intentionen med projektet er at bringe parkens gæster tættere på naturen og give dem ak­tive oplevelser ved vandet.  

 

 

HEILSGADEKARRÉEN VESTERBRO I KØBENHAVN

imgp4630

På Vesterbro i København har vi under et intenst og frugtbart samarbejde med beboerne i Heilsgadekarréen skabt et landskabeligt og frodigt haveanlæg der vægter samspillet mellem rekreative aktiviteter, funktionsbaserede krav og beboernes individuelle ønsker til leg og ophold. I gårdhaven har vi plantet 18 nye træer og ca.8000 planter og løg samt skabt 2 forsænkede græsarealer der optager og forsinker regnvand under tunge regnskyl. Følg linket og se mere under kategorien Karré- og boligbebyggelser under projekter.

 

 

BOLIGENS NÆRE LANDSKAB – PRIVAT BYGHERRE

modelfoto

 Beliggende på en spændende kystnær terrasseret grund i Skandinavien tegner Charlotte Skibsteds tegnestue nyt landskab og ankomstforhold i samarbejde med privat bygherre. 

 

 

KYSTNÆR HAVE OG NYT HUS UNDER OPFØRELSE

 

imgp5954

 modelfoto1

Beliggende på en unik kystnær lokalitet i Skandinavien er Charlotte Skibsteds tegnestue i samarbejde med Schmidt Hammer Lassen i fuld gang med at opføre landskab og hus for en privat bygherre.

Indblik i tegnestuens igangværende aktiviteter

torsdag, 30. oktober 2014

Nedenfor gives et lille indblik i nogle af tegnestuens aktuelle aktiviteter. Ud over Charlotte Skibsteds gæsteforelæsning på Cal Poly University i Los Angeles USA i 2014 om nordisk landskabsarkitektur og sit arbejde med kulturhistoriske bymiljøer kan nævnes, at tegnestuen har et projekt med i bogudgivelsen Ny Agenda 2 som netop er udkommet på forlaget DAC. På opgavefronten er vi prækvalificeret til restaurering og modernisering af Nyboder i København – et helt særligt sted i København. Charlotte Skibsteds tegnestue er også tildelt opgaven om restaurering og nytænkning af Munke Mose park i hjertet af Odense by. Parken er oprindeligt tegnet af Edvard Glæsel og runder 100 år i sin nuværende udformning. Herudover har vi i inviteret konkurrence vundet opgaven om helhedsplanlægning og udvikling af Brabrand kirkegård beliggende smukt i første række til Brabrand Sø i Århus.

NY AGENDA 2: DANSK LANDSKABSARKITEKTUR 2009-13

 nyagenda

På tegnestuen glæder vi os over at vi har fået projektet Sanderumgård romantiske herregårdshave medtaget i den nye bogudgivelse Ny Agenda 2. Bogen beskriver og gør status over de 39 bedste landskabsprojekter i Danmark gennemført i perioden 2009-2013. Bogen er en opfølger til Ny agenda 1 som dækker perioden 2003-2009 hvor tegnestuen også var repræsenteret med projektet Horsens Klosterkirke. Ny Agenda 2 er udgivet af forlaget Bogværket og forhandles af DAC.

 

PRÆKVALIFICERET TIL RESTAURERING AF NYBODER ETAPE 2

nyboder

I et team bestående af Charlotte Skibsteds tegnestue, Rønnow Arkitekter A/S og Bascon A/S er vi prækvalificeret til at konkurrere om restaurering og modernisering af Nyboder etape 2.

 

 

HELHEDSPLAN FOR MUNKE MOSE PARK I ODENSE

dia_broer_2

En meget vigtig del af helhedsplanen for Munke Mose er at styrke oplevelsen af Munke Moses vandflader, øer og moser.  Første skridt i udviklingen af Munke Mose er projektet “Nye oplevelser ved mose og vand”. Intentionen med projektet er at bringe parkens gæster tættere på naturen og give dem ak­tive oplevelser ved vandet.  Gennem 4 konkrete indgreb – i form af broer, hævede gangstier og plateauer, gives adgang til helt nye naturoplevelser, leg og læring, i den våde biotop, der er så karakteristisk for Munke Mose, men som i dag fremstår utilgængelig. Hvor man i dag blot at betragter vand og moseområder på afstand, vil man i fremtiden kunne komme helt tæt på det spændende dyre -og planteliv i denne biotop og eksempel­vis fortage feltstudier, dyppe fødderne eller bare nyde ophold på og i mose og vand af mere rekreativ karakter.

Charlotte Skibsted tildelt Odense Kommunes Arkitekturpris 2013

torsdag, 8. august 2013

Charlotte Skibsted og bygherre Erik og Susanne Vind er tildelt Odense Kommunes Arkitekturpris 2013 for restaurering af Sanderumgård Romantiske Have. Prisen uddeles for særlig godt og smukt byggeri og udpeger anlæg eller byggeri hvor overliggeren er sat højt og ambitiøst. Uddrag fra juryen:

“Projektet er gennemført med omhu for historien og forståelse for de landskabsarkitektoniske processer, der kontinuerligt har transformeret haven og fortsat vil gøre det. Haven er forbilledligt formidlet og et flot eksempel på, hvordan bevaring og forandring kan gå hånd i hånd og bringe fortiden ind i fremtiden.”

imgp4660

Se også tegnestuens arkitekturpriser under afsnittet udmærkelser.

Nye spændende opgaver

torsdag, 20. september 2012

Charlotte Skibsteds Tegnestue er på vej mod nye spændende opgaver. Et kardinalpunkt for tegnestuen i de projekter vi vælger at involvere os i, eller bliver inviteret til, er ambitionen om stærk faglighed og høj kvalitet i såvel design-,  projekterings- og udførselsfasen sideløbende med et skarpt fokus på at skabe maksimal værdi for bygherre, brugere og involverede parter. I projektløsningen lægger tegnestuen stor vægt på at tilstedeværende ekspertiser udnyttes optimalt. I det følgende kan læses om nye projekter.

 

STÆNDERTORVET ROSKILDE KOMMUNE

 luftfoto_outline_21

I inviteret konkurrence har et team bestående af Charlotte Skibsteds Tegnestue som totalrådgiver, Erik Brandt Dam Arkitekter og Grontmij vundet opgaven om udarbejdelse af dispositionsforslag og projektforslag til omdannelse og nytænkning af Stændertorvet i Roskilde. Stændertorvet er placeret centralt i Roskilde by og omkranses af Roskilde Domirke, Det Gamle Rådhus, Palæet og byhusene i gågaden. Få steder i landet har haft så vedvarende et pulsslag, der som et pendul dagligt har bevæget sig på dette sted i Roskilde, hvor gejstlighed og verdslighed er gået op i en højere enhed gennem århundreder. Her opleves, at bymidten består af forholdet mellem dens udstrækning i rummet og begivenhederne i dens fortid, den ikke alene fortæller sin fortid, den rummer den som linjerne i en hånd, skrevet ind i fremspring, murværk, gitre, terrænformer, i bygningers revner, rifter og udskæringer, samt i de bygninger, som ikke længere er der. Ovenstående viser et luftfoto med projektafgrænsning.

 

 

AMALIEGADE 23-25 I FREDERIKSSTADEN

skraafoto

Charlotte Skibsteds Tegnestue samarbejder med Rønnow Arkitekter om forundersøgelser og landskabsarkitektonisk historisk redegørelse  i forbindelse med restaurering af det gamle haveanlæg i Amaliegade 23-25 i tilknytning til den Sociale Ankestyrelse. Bygningerne ud til Amaliegade har tidligere huset en fødsels- og plejestiftelse. Bygningerne er opført i perioden 1752 – 1782 af hhv. Hofbygmester Nicolai Eigtved, General Bygmester Lauritz de Thura og Joseph Bernard Guione og repræsenterer stilarterne rokoko, barok og nyklassicisme. Haven, som er Frederiksstadens største have, er beliggende med Amalienborg som nabo mod syd og  Kunstindustrimuseet mod nord. I tegnestuens arkivmateriale kan vi aflæse haven afbilledet på Gjeddes plan helt tilbage i 1757. Haven ses på ovenstående skråfoto.

 

 

4 GÅRDHAVER KØBENHAVNS KOMMUNE

diagrammer

Charlotte Skibsteds Tegnestue har i samarbejde med SBS A/S vundet opgaven om renovering og nytænkning af 4 gårdhaver i Københavns Kommune. I gårdhaven glider byens lyde, lys og hastighed i baggrunden og afløses af pausen, det stillestående. Gårdhaven er karréens beboeres hemmelige have. Der er en grundlæggende mystik omkring det, som er gemt bag mure. For karréens beboere fylder hverdagens rutiner gårdhaven: tøjvask, cykellapning, børn, der sover til middag, skraldet bæres ned. Her møder man sine naboer. Her kigger man ud på det samme træ hver dag, mens man vasker op. Gårdhaven udgør en kontrast til gaden og rummer en blanding af noget eventyrligt og noget velkendt og trygt. Gårdhaven er den del af privatsfæren, som beboerne har tilfælles. Dette særlige fællesskab omkring en gårdhave er netop karréens særkende. Hvis fornemmelsen af fælles ejerskab og brugsret i gårdhaven forsvinder, udviskes også karréens karakter.

 

 

KARRÉ 15 FREDERIKSBERG KOMMUNE

 skraafoto1

Charlotte Skibsteds Tegnestue har i samarbejde med forretningsfører Paul Børling vundet opgaven om renovering og nytænkning af Karré 15 i Frederiksberg Kommune. Karren består af 3 adskilte gårdrum der i forbindelse med byfornyelsen lægges sammen til en samlet gårdhave. Forslaget vil fokusere på at skabe en inspirerende, livlig og frodig gårdhave der til fulde lever op til beboernes ønsker om rekreative opholdsmuligheder, punktvise indslag af naturpræget leg og velfungerende rammer der kan stimulere det uformelle møde naboer imellem.   

Udpluk af tegnestuens alsidige aktiviteter 2012

onsdag, 19. september 2012

 

VESTJYLLANDS HØJSKOLE 

imgp0392

Ny Carlsbergfondet har skænket Vestjyllands Højskole en skulptur af billedhugger Laila Westergaard, som blev afsløret d. 12. august 2012 med oplæg fra direktør i Ny Carlsberg Fondet Hans Edvard Nørregård-Nielsen. Charlotte Skibsteds Tegnestue har i tæt samarbejde med Laila Westergaard fastlagt placering og udformning af det landskab hvori kunstværket står. Laila Westergaards skulptur er en krukke i granit, som måler 2,20 m i højden og med et ovalt tværsnit på 1,65 gange 1,45. Krukken vejer 9 tons og bliver omkranset af en siddemur i mursten og granit samt en hæk af siljerøn. På ovenstående foto ses Laila Westergaard i hendes kreative værksted under åben himmel arbejde på kunstværket.

 

 

BISPEGÅRDEN NYKØBING FALSTER

 hein_heinsen_bispegarden

Charlotte Skibsteds tegnestue har tegnet landskab og ankomstarealer i tilknytning til Lolland Falsters Stiftsadministration nye bygning i Nykøbing Falster. Bygningen er tegnet af Creo arkitekter og blev i 2011 tildelt årets arkitekturpris af Guldborgsund Kommune. I forgrunden ved ankomst til den nye bygning skal placeres en skulptur som er under udarbejdelse af billedhugger Hein Heinsen. Charlotte Skibsteds Tegnestue arbejder tæt sammen med Hein Heinsen om udformning af terræn og landskab hvori kunstværket skal indgå. Ovenstående foto viser prototype og kunstværkets skalamæssige relation til den nye bygning.

 

 

NEW NORDIC

imgp0123

På Louisianas udstilling New Nordic indgår to elegante projekter hvori Charlotte Skibsteds tegnestue har været landskabsarkitekt. Det drejer sig om Tornbjerg Kirke tegnet af arkitektfirmaet Fogh & Følner samt Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro tegnet af NORD arkitekter. Ovenstående foto viser en tidlig forårssituation i omgivelserne til Tornbjerg kirke. Læs mere om New Nordic udstillingen på Louisianas hjemmeside.

 

 

EUROPA NOSTRA

tangtage

Fra 2012 er Charlotte Skibsted optaget som medlem i Europa Nostra Danmark. Organisationen har til formål at medvirke til at beskytte Europas kulturarv og landskabelige værdier ved at arbejde for en høj arkitektonisk standard inden for by- og landskabskultur, at fremme og højne kvaliteten inden for de traditionelle bygningshåndværk samt at arbejde for en forbedring af miljøet. Den 1. juni 2012 blev Tangtagene på Læsø tildelt en international pris ved Europa Nostra kongres 2012 i lissabon. Prisen var en anerkendelse af det omfattende bevaringsarbejde, der har stået på siden 2007. Denne tagtype findes udelukkende på Læsø og kan betragtes som et fysisk vidnesbyrd om den kultur og det liv, der siden 1100 tallet har præget udviklingen på den lille Kattegat ø. Se ovenstående billede. 

 

 

INSPIRATIONSSEMINAR AALBORG KOMMUNE

imgp8654

Charlotte Skibsted er af Aalborg kommune inviteret til at afholde forelæsning om etablering og design af uderum og den påvirkning arealerne har på beboernes adfærd med eksempler på hvordan boligorganisationerne får mest værdi for pengene. Foredraget er 3. inspirationsseminar som Aalborg Kommune holder om arkitektur og bæredygtighed i almene byggerier og boligområder og afholdes 11.oktober 2012. Foto er fra AAB Vejleåparken hvor beboerne er samlet omkring en af bebyggelsens nye centrale pladser tegnet af Charlotte Skibsteds Tegnestue.

 

  

FARUM KIRKEGÅRDSUDVIDELSE

farum_planer

 

 

 

 imgp3809

Charlotte Skibsteds tegnestue har skabt en ny kirkegårdsudvidelse i tilknytning til Farum Kirke. Udvidelsen er smukt beliggende i fredsskovsareal med kig ud til Farum Sø. I tilknytning til udvidelsen etableres en ny græsarmeret parkeringsplads indpasset nænsomt i det eksisterende landskab. Anlægsarbejderne er i fuld gang og projektet forventes færdigt november-december 2012. Kirkegårdsudvidelsen etableres som skovkirkegård og bliver den første af sin art i Danmark. De indledende overvejelser om projektet indledtes i 2003. Ovenstående viser illustrative tegninger af hhv. ny parkeringsplads og kirkegårdsudvidelsen samt foto i anlægsfasen med terrænregulering i kirkegårdsudvidelsen.

 

 

ISHØJ STATIONSFORPLADS

imgp2546

Ishøj Stationsforplads og kilen fra Ishøj Station til Klydens Plads på kunstaksen mod Arken Kunstmuseum blev indviet i juni 2012 med musik, fest og taler.

Tegnestuen vinder 4 årig rammeaftale

mandag, 6. februar 2012

Blandt 13 ansøgende teams, heraf 5 prækvalificerede,  har Charlotte Skibsteds Tegnestue i samarbejde med Rønnow Arkitekter og Terkel Pedersen Ingeniører vundet 4 årig rammeaftale vedr. rådgivning og bistand til gymnasierne i Gymnasiefællesskabets gruppe 1, hhv. Allerød Gymnasium og Rungsted Gymnasium.  Rammeaftalen er omfattet af opgaver der vedrører gennemførelse af renoverings- og moderniseringsarbejder, anlægsarbejder, ombygning og vedligeholdelsesarbejder.

 

gym_outline

 

 

 

 

Forår 2012

fredag, 3. februar 2012

Folketingets By- og Boligudvalg tager på inspirationstur i Vejleåparken Ishøj for at få indblik i de muligheder renoveringer kan medføre. Vejleåparken er Danmarkshistoriens hidtil største renoveringsprojekt til 1.3mia.kr. Turen danner ramme for diskussionen om det nødvendige i at investere i en fremtidssikring af bygningsmassen som i Vejleåparken er sket i form af en gennemgribende indsats der omfatter bygninger, friarealers landskab og højnelse af livskvaliteten blandt områdets beboere og brugere. Charlotte Skibsteds Tegnestue har stået for renoveringen og fornyelsen af bebyggelsens friarealer, gangstrøg og centrale pladser og modtog i 2010 en anerkendelse i forbindelse med Ishøjs Kommunes Arkitekturpris 2010.

 

img01

 

 

 

Tegnestuen udarbejder program for restaurering af Moseby Præstegårdshave 

 Moseby_restaurering

 

 

 

Tegnestuen arbejder med renovering af karre på Peter Bangsvej 58 for boligforeningen AAB 

AAB_peterbangsvej 

 

 

 

Tegnestuen fik 2. præmie for forslaget til Fremtidens Plejebolig i Gentofte. Teamet bestod af Charlotte Skibsted, Domus Arkitekter,  Force 4 Architects og NCC. Plejecentret opføres på kasernegrunden ved ruinen af det tidligere Jægersborg Slot, et af Gentofte kommunes mest betydningsfulde historiske- og kulturhistoriske Landskaber. Jægersborg Slot var et af omegnens yndede udflugtsmål for kongelige selskaber. I århundreder var stedet samlingspunkt for herregårdsliv med parforcejagt, med stor have- og dyrkningskultur, med hesteridning og jordbrug i jægergården, som slutteligt blev til kaserne. Engang var her stor aktivitet i det royale landskab, mange mennesker havde deres dagligdag her – det var både nydelse og funktion. Sådan tænkes også plejecentrets nærlandskab. Det er både en historik og en daglig ramme for et inspirerende, funktionelt og oplevelsesrigt hverdagsliv i et smukt landskab med stort indhold og aktivitet – et sted, der giver tilskud til det gode og inspirerende daglige liv.

 

 kasernegrunden_2

Det er landskabsprojektets helt klare intention at bevare de kulturhistoriske spor i landskabet, og lade dette smyge sig tæt ind til plejecentret, som et grønt svøb, der samtidig åbner mulighed for at fremtidens nærlandskab omkring Plejecentret kan udvikles og udfolde sig som en integreret del af det samlede landskab. Det skal være oplevelsesrigt, aktivt og positivt at færdes og se ud i Plejecentrets nærlandskab, en daglig glæde for beboere, medarbejdere og besøgende. En undersøgelse over personer fra de respektive håndværksfag viser, at gartneren er ham eller hende der lever længst, og er mest glad og tilfreds med sit arbejde, netop fordi det betyder meget hver dag at være i kontakt med naturen.

kasernegrunden_3

 

Plejecentrets landskab har som noget ganske unikt kulturarven omkring hele stedets historie. Dette giver mulighed for supplerende, store aktiviteter, her kan

være årlige tilbagevendende events, som inddrager kommunens borgere med sine engagementer. Landskabets mange forskellige emner lægger op til aktivitetssteder, hvor dagplejens børn kommer på udflugt, eller særlige legetilbud, hvor børne- og oldebørn kan lege under besøg hos bedsteforældre.

 

 kasernegrunden_1

 

 

Tegnestuen har udarbejdet projektforslag til integreret daginstitution Siongade på Gasværksgrunden Østerbro i samarbejde med Entasis Arkitekter, Moe & Brødsgaard og Einar Kornerup

 

Siongade 

 

 

 

Tegnestuen udarbejder landskabelig helhedsplan samt hovedprojekt for nyt belægningsdesgin og gangstrøg i AAB Hedeparken afdeling 54. Anlægsarbejder ved blok 32 opstarter februar 2012 

luftfotosoutline

Tegnestuen vinder nye opgaver

fredag, 19. august 2011

 

 holbaek_seminarium_02

HOLBÆK SEMINARIUM

Charlotte Skibsteds Tegnestue har i samarbejde med Holsøe Arkitekter A/S og Moe & Brødsgaard vundet 3 årig rammeaftale for totalrådgivning vedr. ombygning og renovering af Holbæk Seminarium og landskab.  Holbæk Seminarium blev opført i 1965 på baggrund af en landsomfattende arkitektkonkurrence i 1961, hvor projektet fra arkitekterne Gerdt Bornebusch, Max Brüel og Jørgen Selchau vandt. Seminariet ligger på et 7 tdl. stort areal med træbevoksninger, en lille sø og med et areal udlagt til afgræsning af skotsk højlandskvæg og fremtræder som et kunstværk midt i naturen. Seminariet fremhæves af kulturarvstyrelsen for sine fremragende arkitektoniske og kultur­historiske værdier, og er således fredet i 2010.  Seminariet er et fint eksempel på en af periodens markante anlæg inden for undervisningssektoren, hvor der i 1960′- og 1970’erne blev satset på, at flere fik en længerevarende uddannelse, hvor uddannelsernes indhold og forløb blev genovervejet som led i opbygningen af det danske velfærdssamfund.  Haveanlægget er tegnet af landskabsarkitekt Sven Hansen og er et godt eksempel på periodens tradition for en bevidst udformning af omgivelserne i nøje sammenhæng med bebyggelsen.

 

 

luftfoto1

 

3 GÅRDANLÆG KØBENHAVN

Tegnestuen har også vundet opgaven om 3 nye gårdanlæg i Københavns Kommune i samarbejde med  SBS A/S.  Opgaven vedrører en karré i Mimersgade på Nørrebro, en karré i Heilsgade på Vesterbro og en karré på Gl. Kalkbrænderivej på Østerbro.

 

Tegnestuen prækvalificeret

torsdag, 18. august 2011

Charlotte Skibsteds Tegnestue er i samarbejde med Grontmij  prækvalificeret til konkurrence vedr. Projekt Cykelstier i Rovsinggade, Borgervænget og Lyngbyvej for Københavns Kommune

Tegnestuen medvirker i ny bog

torsdag, 14. april 2011

 

bogomtale1

Charlotte Skibsteds Tegnestue er repræsenteret i en ny bogudgivelse vedrørende bevaringsstrategier for herregårdshaver. Tegnestuen medvirker med projektet Sanderumgård Romantiske Have. Bogen er udgivet af Realdania som også er inititativtager og bidrager med økonomisk støtte til projektet “Fremtidens Herregård”. Uddrag fra bogens forord:

“Herregårdshaver er en integreret del af kulturmiljøerne, der udgør Danmarks kulturarv. Danmark har få, men vigtige haver med arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der har interesse som kulturarv og derfor kan betragtes som umistelige. Herregårdshavernes fremtid er alvorligt truet af forfald. Et forfald der ikke umiddelbart sletter dem fra landkortet, men truer med at forringe og forenkle dem i en sådan grad, at de mister deres historiske og arkitektoniske værdi.”

For mere information om projektet:

http://www.fremtidensherregaard.dk/

www.dr.dk/dr2/historiske_haver

www.skibsted-landscape.com/projekter/private-haver/sanderumgaard-romantiske-herregardshave/

Tegnestuen prækvalificeret i 3 opgaver

tirsdag, 8. marts 2011

1. Charlotte Skibsteds Tegnestue er sammen med Domus Arkitekter A/S, Grontmij Carlbro samt Brd. A. og B. Andersen A/S prækvalificeret til at konkurrere om byggeopgaven Hørkær storparcel A for Herlev almennyttige boligselskab. Opgaven drejer sig om udviklingen af et nyt boligområde der skal rumme ca.53 nye boliger i Herlev Syd.

2. Tegnestuen er også prækvalificeret til totalentreprisen Kasernegrunden som omhandler  73 nye plejeboliger på den gamle kasernegrund i Jægersborg i samarbejde med NCC, Force_4 Architects, Domus Arkitekter A/S og Grontmij/Carlbro 

3. Tegnestuen er yderligere prækvalificeret i samarbejde med SBS A/S til at konkurrere om 3 nye gårdrum i Københavns Kommune. Charlotte Skibsteds Tegnestue er totalrådgiver og SBS forretningsfører.

Tegnestuen tildelt pris

tirsdag, 23. november 2010

 

Tegnestuen vandt i 2001 konkurrencen om renoveringen af Vejleåparken (tidl. Ishøjplanen) sammen med Domus Arkitekter A/S. Renoveringen af boligbebyggelsen Vejleåparken, et af Danmarkhistoriens største af sin art, er sket i tæt samarbejde med diverse beboerudvalg samt kunstnere, arkitekter og ingeniører. Vi har sammen et fint og interessant samspil omkring fremtidens boligby med nye pladser, torve, grønninger og gaderum. Hovedidéen har været at bevare oplevelsen af, at Vejleåparken er en by i byen, og at skabe flere forskellige kvarterer med variation i landskabsudtrykkene. Det har bl.a. udmøntet sig i beplantning omkring gadestrøgene, som spænder fra klitagtige bakker til jordvolde med legemuligheder for bebyggelsens mange børn. Nye oplevelser kommer yderligere i kraft af særlige udsmykninger på udvalgte facader. I opgaven indgår 4 store bygrønninger med hver deres centrale plads, der hver gives deres identitet, tilknyttet den omkringliggende bebyggelse. Disse bygrønninger skal tilfredsstille beboernes og borgernes rekreative behov og muliggør, at mange aktiviteter kan ske gennem året med grønningerne som frodige områder og små lokale rekreative udflugtsmål. 4 etape er under udførsel. Link til yderligere oplysninger vedr. renoveringen: http://www.vejleaaparken.dk/

 

Fakta:

 

Bygherre:                                     

AAB

 

Landskabsarkitekt:                  

Charlotte Skibsteds Tegnestue

 

Arkitekt:                                       

DOMUS arkitekter a/s

 

Ingeniører:                                  

Wissenberg A/S, konstruktioner                    

Wormslev A/S, installationer

 

Kunstnerisk udsmykning:      

Professor Bjørn Nørgaard i samarbejde med Veo Friis Jespersen, Jørgen Carlo Larsen,  Sophia Kalkau,

TorbenKapper,Kirstine Roepstorff, Thomas Poulsen-FOS, Tina Maria Nielsen, Martin Erik Andersen

 

Projektstade:                             

Etape 1 færdiggjort 2005 

Etape 2 færdiggjort 2007 

Etape 3 færdiggjort 2009

Etape 4 færdiggøres 2010

 

Tegnestuens aktiviteter efterår 2010

lørdag, 23. oktober 2010

På tegnestuen har vi i øjeblikket travlt med spændende opgaver der spænder vidt fra vej-og trafikprojekter, boligbebyggelser og kirkegårdsudvidelser til legepladser, Sanderumgård romantiske have og private haver. Se eller gense også Charlotte Skibsted fortælle om projektet Sanderumgård Romantiske Have på DR2 ved at klikke her. Nedenfor ses et udsnit af tegnestuens aktiviteter for efteråret 2010:

Boligbebyggelser:

 1. Tegnestuen udarbejder helhedsplan og driftsplan for boligbebyggelsen Vildtbanegård afdeling 2
 2. 4. etape af renoveringen af Vejleåparken er under udførsel. Billeder af den centrale plads  “drømmestedet” uploades snarligt

 

Uddannelse og institutioner:

 1. Tegnestuen renoverer legepladser for Frederiksberg Kommune i børneinstitutionen Valhalla på Frederiksberg
 2. Campus Varde er uploadet på hjemmesiden. Læs mere under Uddannelse 

 

Private haver:

 1. Tegnestuen har påbegyndt restaureringen af frugtlunden på Sanderumgård. Nye fotos er uploadet og man kan læse mere om projektet Sanderumgård under Private haver.
 2. Tegnestuen har skabt en privat have til ung børnefamilie. Haven er beliggende i Nordsjælland i syningen af skov, sø og eng. Se fotos af den unge families have under kategorien Private haver

 

 

Byrum & Trafik:

 1. Tegnestuen udarbejder skitseforslag til pladsdannelse i Ishøj Centrum langs Vejlebrovej ved Ishøj S-togsstation. Hovedprojekt opstarter efterår 2010.
 2. Tegnestuen har udarbejdet projektforslag til Sorø Station og Haslev Station
 3. Tegnestuen arbejder i øjeblikket med udformning af nye vejforløb og plantninger på Kongevejen i Helsingør

 4. Tegnestuen arbejder med motorvejsplantninger langs M11 mellem Roskilde og Holbæk. Billeder uploades snart

 

Kirkegårde:

 1. Anlægsarbejder ved udvidelsen af Svogerslev kirkegård nærmer sig sin afslutning. Det færdige projekt vil snarligt blive fulgt op af billeder her på hjemmesiden
 2. Tegnestuen arbejder med en stor kirkegårdsudvidelse for Herfølge menighedsråd. Fremtidens nye kirkegård anlægges i præstegårdshaven og i englandskabet øst herfor
 3. Tegnestuen arbejder også med en udvidelse af Farum kirkegård tæt på Farum Sø. Her arbejder vi med planlægningen af en skovkirkegård  
 4. Tegnestuen restaurerer gamle traditionelle gravrum til et nutidigt udtryk med blomstrende staudeflader og individuelle gravsteder i en egelund
 5.  Vi har netop afsluttet projekt om en ny kapelhave til Tornbjerg Urnekirkegård på Fyn. Kapelhaven bliver et lille afskærmet haverum med bibelske plantninger

De følgende stemingsbilleder er fra nogle af tegnestuens projekter og er taget her i sensommeren og starten af efteråret.

img_4486 

imgp8636

 imgp8651

imgp6855

imgp6879

imgp6849

imgp5104 

Tegnestuen lægger an til udvidelse

lørdag, 23. oktober 2010

Tegnestuen udvider med en ny tilbygning der kommer til at rumme nye mødefaciliteter samt atelier hvor vi kan udvikle idéer til vores mange spændende projekter. For at læse om vores måde at arbejde kreativt på kan man se mere under kategorien design i menuen projekter. Tilbygningen, der forventes udført foråret 2011, kommer til at ligge i forlængelse af tegnestuen med solrig sydvendt terrasse og udsyn til tegnestuens frodige landskabshave. Nedenfor ses illustrationer over udvidelsen. 

 

dobbeltas-opstalt-facade2

dobbeltas-opstalt-front21

 

Status på igangværende sager

mandag, 23. august 2010

 

– Tegnestuen er tildelt opgaven vedr. udformning af Energivej og Parkeringsarealer i tilknytning til Haslev Station

 

– I forbindelse med den kunstneriske udsmykning til Klydens Plads er kunstner og keramiker Julie Høm ved at skabe skulpturen af  Klyden som skal stå på pladsen og fuldende rummet. En foreløbig prototype af skulpturen ses på billedet nedenfor. Læs mere om tegnestuens kreative arbejdsproces

 

– Sanderumgaards romantiske have er indviet og åbnet for offentligheden. Der arbejdes nu videre med en plan for retablering af den gamle frugthave

 

– Tegnestuen arbejder i øjeblikket med udformning af nye vejforløb og plantninger på Kongevejen i Helsingør

 

– EU-udbudsmateriale for Vallensbæk Kommune vedr. drift og pleje af grønne områder for en 5-årig periode er sendt i licitation

 

– Entreprenørernes arbejde pågår på Smørum Kirke og de nye graverfaciliteter

 

 

klyden-hos-smeden-002

Sanderumgaards romantiske have indvies 25.maj 2010 ved H.M. Dronningen

mandag, 24. maj 2010

Sanderumgaards romantiske have indvies ved H.M. Dronningen. Tegnestuen har i perioden 2006-2010 restaureret Sanderumgaards romantiske have for Erik og Susanne Vind og Fonden Realdania. Restaureringen omfatter opførelse af lysthusene Marieshvile og Kildehytten, ny bro, nye hegn og udsigtspladser omfattende nye plantninger, stier og parkeringsplads. Restaureringen har også omfattet ny urte- og rosenhave sponsoreret af Birkedal-Hartmann Fonden. Ved indvielsen åbnes en udstilling på Fyns Kunstmuseum i Odense der viser Johan Bülow og Sanderumgaards romantiske have. 

imgp3805       


 

Flere af tegnestuens projekter uploadet

tirsdag, 27. april 2010

Tegnestuen har uploadet flere spændende projekter på hjemmesiden. Læs bl.a. mere om idékonkurrencen til Havstein Kirke i Trondhjem under kirkelige anlæg. Her har vi vundet 2. præmie i en international idékonkurrence med vores forslag – A remembering child-. Ud af 22 firmaer var vi blandt  de 3 firmaer, der blev udvalgt til at komme med idéforslag. Læs også om forslaget til Skulpturpark Billund, hvor vi netop har vundet 1.præmie i indbudt konkurrence. Se desuden flere af vores projekter under private haver, bl.a. Strandengens Have, Val Fleuri i Sydfrankrig og Haven i Landskabet.

T:PDOC20091070 Havstein kirkegårdTegningerML1-4 LA01 (1)

STREGER

1.præmie Skulpturpark Billund

fredag, 2. april 2010

 

Tegnestuen har vundet 1.præmie i indbudt konkurrence med vores forslag til en fremtidig udviklingsplan for Skulpturpark Billund. Forslagets titel er ‘Landskabsparken for natur, kunst og læring’.  Som underrådgiver til tegnestuen var Elkiær + Ebbeskov Arkitekter samt kunstnerisk konsulent Claus Carstensen. Mere information på billund.dk

Billund Skulpturpark

 

plan

 

perspektiv

 

Status på igangværende sager

fredag, 19. februar 2010
 • Tegnestuen er tildelt opgaven om projektering af Billund Center Syd ved bymidten
 • Entrepenørerne påbegynder arbejdet med Svogerslev kirkegårdsudvidelse i foråret 2010
 • På Kongevejen i Helsingør inklusive rundkørsler er entrepenørerne i fuld gang
 • Sanderumgård romantiske herregårdshave færdiggøres og indvies maj måned 2010
 • Tegnestuen laver EU-udbudsmateriale for Vallensbæk Kommune vedr. drift og vedligeholdelse af kommunens grønne områder fra 2011 og 5 år frem. 

Illustration Gadevang

Illustration Gadevang

CS ny Kirkegårdskonsulent

onsdag, 20. januar 2010

Charlotte Skibsted er pr.1. januar 2010 ansat af Kirkeministeriet  som kirkegårdskonsulent i Lolland-Falster Stift og i Roskilde Stift. CS og tegnestue ser frem til den fremtidige rådgivning og samarbejde.

Vinterstemning december 2009

torsdag, 17. december 2009

Vinteren har sænket sig over tegnestuens have og landskabet omkring Løjesøvej i Nordsjælland. Tegnestuen ønsker en glædelig jul og godt nytår

imgp1432imgp1429

Indbudt konkurrence Skulpturpark Billund

onsdag, 16. december 2009

Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter er indbudt til konkurrence vedr. forslag til  den fremtidige udformning af Skulpturpark Billund. Mere information om projektet kan findes via linket: billund.dk

Afgrænsning

Indvielse af Klydens Plads i Ishøj

torsdag, 5. november 2009

Den nye plads i Ishøj Centrum blev indviet med musik og taler. Læs mere om projektet under ‘´Centrale byrum, pladser og torve” .

aktuelt

Tegnestuetur

torsdag, 8. oktober 2009

Tegnstuen har været på tur til Fyn og besøgt tegnestuens projekter Sanderumgaard, Langelinie og Skåstrup Have.

imgp4433.jpg