Om tegnestuen

Tegnestuen er grundlagt i 1978 af landskabsarkitekt Charlotte Skibsted i Veksø Nordsjælland.  Tegnestuen ligger landskabeligt  i periferien af København og arbejder med mange spændende opgaver over hele Danmark. Opgaverne løses i et engageret og kreativt miljø af både yngre og mere erfarne kræfter. Der lægges stor vægt på høj faglighed og kvalitet og der fokuseres på at skabe originale og fremadrettede løsninger der giver hvert enkelt projekt identitet og tyngde.

Tegnestuen sætter en ære i at yde en professionel og korrekt rådgivning på et fagligt højt niveau  med baggrund i en stærk erfaring i samarbejde med offentlige og private bygherrer.  Vi deltager aktivt i borger–og beboermøder hvor skitser og problemstillinger forelægges og drøftes. Vi værdsætter den konstruktive faglige dialog der bidrager til en solid basis for projektarbejdet, styrker den demokratiske proces og giver projektet en god modtagelse og et godt liv efter udførsel. Tegnestuen beskæftiger sig indgående med projekter der involverer landskabelig og bymæssig bearbejdning af kulturhistoriske miljøer, anlæg ved offentlige som private institutioner, restaurering af historiske anlæg, by- og landskabsplanlægning samt vej- og trafikplanlægning. Vi har derfor stor erfaring med tværfaglig planlægning og har via dette arbejde opbygget stor teoretisk, design- og projekteringsmæssig viden omkring disse opgavetyper samt de aspekter og udfordringer der knytter sig hertil. 

Flere opgaver udføres i tæt samarbejde med billedhuggere og kunstnere. Dette gælder især i en lang række af de store og små arkitektkonkurrencer vi deltager i.  Til udvalgte opgaver tilknyttes specialkonsulenter samt arkitekter, ingeniører, geografer, billedkunstnere og kommunikationsuddannede , såfremt der i opgavetyperne skal indhentes særlig know-how.Gennem det frugtbare samarbejde  har vi modtaget en række 1.præmier på projekter, hvor vi har stået for den efterfølgende projektering.

Læs mere om tegnestuens arbejdsproces her.

om-tegnestuen
I tegnestuens landskabshave afprøves og observeres planter og farvesammensætninger.