Forår 2012

Folketingets By- og Boligudvalg tager på inspirationstur i Vejleåparken Ishøj for at få indblik i de muligheder renoveringer kan medføre. Vejleåparken er Danmarkshistoriens hidtil største renoveringsprojekt til 1.3mia.kr. Turen danner ramme for diskussionen om det nødvendige i at investere i en fremtidssikring af bygningsmassen som i Vejleåparken er sket i form af en gennemgribende indsats der omfatter bygninger, friarealers landskab og højnelse af livskvaliteten blandt områdets beboere og brugere. Charlotte Skibsteds Tegnestue har stået for renoveringen og fornyelsen af bebyggelsens friarealer, gangstrøg og centrale pladser og modtog i 2010 en anerkendelse i forbindelse med Ishøjs Kommunes Arkitekturpris 2010.

 

img01

 

 

 

Tegnestuen udarbejder program for restaurering af Moseby Præstegårdshave 

 Moseby_restaurering

 

 

 

Tegnestuen arbejder med renovering af karre på Peter Bangsvej 58 for boligforeningen AAB 

AAB_peterbangsvej 

 

 

 

Tegnestuen fik 2. præmie for forslaget til Fremtidens Plejebolig i Gentofte. Teamet bestod af Charlotte Skibsted, Domus Arkitekter,  Force 4 Architects og NCC. Plejecentret opføres på kasernegrunden ved ruinen af det tidligere Jægersborg Slot, et af Gentofte kommunes mest betydningsfulde historiske- og kulturhistoriske Landskaber. Jægersborg Slot var et af omegnens yndede udflugtsmål for kongelige selskaber. I århundreder var stedet samlingspunkt for herregårdsliv med parforcejagt, med stor have- og dyrkningskultur, med hesteridning og jordbrug i jægergården, som slutteligt blev til kaserne. Engang var her stor aktivitet i det royale landskab, mange mennesker havde deres dagligdag her – det var både nydelse og funktion. Sådan tænkes også plejecentrets nærlandskab. Det er både en historik og en daglig ramme for et inspirerende, funktionelt og oplevelsesrigt hverdagsliv i et smukt landskab med stort indhold og aktivitet – et sted, der giver tilskud til det gode og inspirerende daglige liv.

 

 kasernegrunden_2

Det er landskabsprojektets helt klare intention at bevare de kulturhistoriske spor i landskabet, og lade dette smyge sig tæt ind til plejecentret, som et grønt svøb, der samtidig åbner mulighed for at fremtidens nærlandskab omkring Plejecentret kan udvikles og udfolde sig som en integreret del af det samlede landskab. Det skal være oplevelsesrigt, aktivt og positivt at færdes og se ud i Plejecentrets nærlandskab, en daglig glæde for beboere, medarbejdere og besøgende. En undersøgelse over personer fra de respektive håndværksfag viser, at gartneren er ham eller hende der lever længst, og er mest glad og tilfreds med sit arbejde, netop fordi det betyder meget hver dag at være i kontakt med naturen.

kasernegrunden_3

 

Plejecentrets landskab har som noget ganske unikt kulturarven omkring hele stedets historie. Dette giver mulighed for supplerende, store aktiviteter, her kan

være årlige tilbagevendende events, som inddrager kommunens borgere med sine engagementer. Landskabets mange forskellige emner lægger op til aktivitetssteder, hvor dagplejens børn kommer på udflugt, eller særlige legetilbud, hvor børne- og oldebørn kan lege under besøg hos bedsteforældre.

 

 kasernegrunden_1

 

 

Tegnestuen har udarbejdet projektforslag til integreret daginstitution Siongade på Gasværksgrunden Østerbro i samarbejde med Entasis Arkitekter, Moe & Brødsgaard og Einar Kornerup

 

Siongade 

 

 

 

Tegnestuen udarbejder landskabelig helhedsplan samt hovedprojekt for nyt belægningsdesgin og gangstrøg i AAB Hedeparken afdeling 54. Anlægsarbejder ved blok 32 opstarter februar 2012 

luftfotosoutline

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.