Sanderumgaard romantiske have

Tegnestuen har stået for restaureringen af Sanderumgaards romantiske have. Projektet er iværksat og støttes af Realdania

Sanderumgaard ved Odense er en af Danmarks ældste herregårde.  Haven omkring hovedhuset ligger ved Davinde å på Fyn, som forløber gennem området. I 1793 Køber Johan Bülow herregården, som på daværende tidspunkt både er meget forsømt og forfalden. Bülow sætter sig for at renovere og restaurere stedet, herunder at skabe og udvikle den romantiske landskabshave, som på dette tidspunkt netop er den havestil, som er tidens store trend. Ved udnyttelse af den stedlige natur, det flade og sumpede englandskab omkring Davinde å, skabte han en romantisk have med spejlende vandflader, mange gravede kanaler, småsøer og fugtige enge.  Sanderumgaards have bliver en af landets største og mest betydningsfulde romantiske landskabshaver, grundlagt med inspiration fra den engelske landskabshave og inspireret af den franske filosof Jean Jacques Rousseaus tanker om ”tilbage til naturen”. Sanderumgaard har siden Bülows død i 1828 været i adelsfamilien Vind´s eje.

 

Tegnestuen har siden 2006 i samarbejde med familien Vind stået for restaureringen af Sanderumgaards romantiske have. Lysthusene Sommerlyst, Tankefuld, Kildehytten og Marieshvile vil være restaureret og genskabt, når haven indvies i maj 2010. Der er markeringer af Det Lille Tempel, Løvhytten og Fiskerhytten, så besøgende kan se stederne hvor disse har ligget og genskabe havens oprindelige stemning. Der er stier, der fører rundt i haven fra sted til sted, og der vil ved visse lejligheder være mulighed for at sejle på de mange kanaler. I forbindelse med restaureringen genskabes også Bülows urte- og blomsterhave. Frugttræslunden med de specielle gamle frugttræssorter er under planlægning, da det tager tid at fremelske disse sjældne frugtsorter igen.  

Fakta

Type:                Restaurering

Bygherre:        Realdania

År:                      2006 – pågår

Link:                 http://www.herregaardshaver.dk/

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer