Siongade daginstitution

Arkitektur i børnehøjde på den gamle gasværksgrund på Østerbro i København

Fysisk udfoldelse og det at lege er et livsvilkår. Det er en afgørende kraft for et menneskes opvækst og en nødvendig forudsætning for at man kan udvikle sig. Gennem leg udforsker vi verden og opnår herved indsigt og dannelse i omgangen med andre mennesker. I forlængelse af denne grundtanke er det forslagets intention til udearealerne ved den nye daginstitution i Sionsgade, at bidrage til udviklingen af varierede, udfordrende og trygge rammer der i deres udtryk og anvendelse udstråler fleksibilitet og nærvær for både børn og personale.

 

Legepladsens legestemninger sker i børnehøjde på en både sanselig, artificiel og udfordrende måde ved en kombination af vildsom vegetation man kan gemme sig i, kunstgræs man kan løbe på og naturpræget legeinventar der udtrykker tyngde og robusthed. Forslaget tilstræber et naturpræget udtryk i både materialer, legeinventar og beplantning. Et udtryk der fremmer biodiversitet og signalerer imødekommenhed, tryghed og variation i et overbevisende samspil med den nye bygnings arkitektur.

 

Forslaget tilstræber et naturpræget udtryk i både materialer, legeinventar og beplantning. Et udtryk der fremmer biodiversitet og signalerer imødekommenhed, tryghed og variation i et overbevisende samspil med den nye bygnings arkitektur. Med afsæt i dispositionsforslaget afgrænses legezonerne indbyrdes af frodigt beplantede lave hegn der ”gror” ud af den nye bygnings beplantede espalier. Bygningens cirkelformede udtryk indskriver sig i legepladsens organiske strukturer. De organiske former bidrager til en overskuelig disponering og letopfattelig samlende helhed der understøtter og styrker tanken om ”det små i det store”. Herved opstår differentierede legeområder med slyngede stier i varierende bredder.

 

Legepladsen tilføres rumligheder, der opfordrer til udforskning, aktiv leg, stille leg, ophold og ro. Legepladsens organiske forløb af svungne stier og forskellige kanter giver fleksibilitet i den daglige brug og øger legeværdien. Således tænkes stierne at rumme flere værdier, end blot at være en fysisk forbindelse fra ét legeområde til et andet. Stierne er integreret i et overordnet sammenhængende forløb der giver især børnehavebørnene mulighed for at bevæge sig rundt i én uafbrudt bevægelse med mooncar og andre legeredskaber på hjul. Således ender ingen stier blindt eller umotiveret.

 

Fakta

Bygherre           Københavns Kommune

År                       2011

Areal                  Udearealer 4000m2

Projekt               Integreret daginstitution til 400 børn. Udvalgt på baggrund af prækvalifikation til udarbejdelse af projektforslag på grundlag af eksisterende dispositionsforslag

Team                  Charlotte Skibsted (underrådgiver)

Entasis Arkitekter (underrådgiver)

Einar Kornerup (totalrådgiver)

Moe & Brødsgaard (underrådgiver)

 

sit_plan