Sagakarré Vesterbro

Renovering af Sagakarré på Vesterbro i forbindelse med byfornyelse

Saga-karréens gårdanlæg er et stort haverum med mange lokale nærområder til de mange huse. Her er store fælles grønninger, lokale lege- og opholdshaver samt en beplantet fælles taghave i 2. sals højde med adgang fra gårdanlægget. Her er boldbur, småbørns-legepladser, et område med blomsterhave, en siddetrappe i solen, og en træbro gennem et natur-legeområde. Saga-karréen er et af Vesterbros største gårdanlæg, og samarbejdet med beboerne har været meget positivt gennem hele forløbet.

Fakta
Type:                  Vundet konkurrence
Bygherre:          SBS og Københavns Kommune
Areal:                 2 ha
År:                       2000-2004

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer