Tegnestuen tildelt pris

 

Tegnestuen vandt i 2001 konkurrencen om renoveringen af Vejleåparken (tidl. Ishøjplanen) sammen med Domus Arkitekter A/S. Renoveringen af boligbebyggelsen Vejleåparken, et af Danmarkhistoriens største af sin art, er sket i tæt samarbejde med diverse beboerudvalg samt kunstnere, arkitekter og ingeniører. Vi har sammen et fint og interessant samspil omkring fremtidens boligby med nye pladser, torve, grønninger og gaderum. Hovedidéen har været at bevare oplevelsen af, at Vejleåparken er en by i byen, og at skabe flere forskellige kvarterer med variation i landskabsudtrykkene. Det har bl.a. udmøntet sig i beplantning omkring gadestrøgene, som spænder fra klitagtige bakker til jordvolde med legemuligheder for bebyggelsens mange børn. Nye oplevelser kommer yderligere i kraft af særlige udsmykninger på udvalgte facader. I opgaven indgår 4 store bygrønninger med hver deres centrale plads, der hver gives deres identitet, tilknyttet den omkringliggende bebyggelse. Disse bygrønninger skal tilfredsstille beboernes og borgernes rekreative behov og muliggør, at mange aktiviteter kan ske gennem året med grønningerne som frodige områder og små lokale rekreative udflugtsmål. 4 etape er under udførsel. Link til yderligere oplysninger vedr. renoveringen: http://www.vejleaaparken.dk/

 

Fakta:

 

Bygherre:                                     

AAB

 

Landskabsarkitekt:                  

Charlotte Skibsteds Tegnestue

 

Arkitekt:                                       

DOMUS arkitekter a/s

 

Ingeniører:                                  

Wissenberg A/S, konstruktioner                    

Wormslev A/S, installationer

 

Kunstnerisk udsmykning:      

Professor Bjørn Nørgaard i samarbejde med Veo Friis Jespersen, Jørgen Carlo Larsen,  Sophia Kalkau,

TorbenKapper,Kirstine Roepstorff, Thomas Poulsen-FOS, Tina Maria Nielsen, Martin Erik Andersen

 

Projektstade:                             

Etape 1 færdiggjort 2005 

Etape 2 færdiggjort 2007 

Etape 3 færdiggjort 2009

Etape 4 færdiggøres 2010

 

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.