Indblik i tegnestuens igangværende aktiviteter

Nedenfor gives et lille indblik i nogle af tegnestuens aktuelle aktiviteter. Ud over Charlotte Skibsteds gæsteforelæsning på Cal Poly University i Los Angeles USA i 2014 om nordisk landskabsarkitektur og sit arbejde med kulturhistoriske bymiljøer kan nævnes, at tegnestuen har et projekt med i bogudgivelsen Ny Agenda 2 som netop er udkommet på forlaget DAC. På opgavefronten er vi prækvalificeret til restaurering og modernisering af Nyboder i København – et helt særligt sted i København. Charlotte Skibsteds tegnestue er også tildelt opgaven om restaurering og nytænkning af Munke Mose park i hjertet af Odense by. Parken er oprindeligt tegnet af Edvard Glæsel og runder 100 år i sin nuværende udformning. Herudover har vi i inviteret konkurrence vundet opgaven om helhedsplanlægning og udvikling af Brabrand kirkegård beliggende smukt i første række til Brabrand Sø i Århus.

NY AGENDA 2: DANSK LANDSKABSARKITEKTUR 2009-13

 nyagenda

På tegnestuen glæder vi os over at vi har fået projektet Sanderumgård romantiske herregårdshave medtaget i den nye bogudgivelse Ny Agenda 2. Bogen beskriver og gør status over de 39 bedste landskabsprojekter i Danmark gennemført i perioden 2009-2013. Bogen er en opfølger til Ny agenda 1 som dækker perioden 2003-2009 hvor tegnestuen også var repræsenteret med projektet Horsens Klosterkirke. Ny Agenda 2 er udgivet af forlaget Bogværket og forhandles af DAC.

 

PRÆKVALIFICERET TIL RESTAURERING AF NYBODER ETAPE 2

nyboder

I et team bestående af Charlotte Skibsteds tegnestue, Rønnow Arkitekter A/S og Bascon A/S er vi prækvalificeret til at konkurrere om restaurering og modernisering af Nyboder etape 2.

 

 

HELHEDSPLAN FOR MUNKE MOSE PARK I ODENSE

dia_broer_2

En meget vigtig del af helhedsplanen for Munke Mose er at styrke oplevelsen af Munke Moses vandflader, øer og moser.  Første skridt i udviklingen af Munke Mose er projektet “Nye oplevelser ved mose og vand”. Intentionen med projektet er at bringe parkens gæster tættere på naturen og give dem ak­tive oplevelser ved vandet.  Gennem 4 konkrete indgreb – i form af broer, hævede gangstier og plateauer, gives adgang til helt nye naturoplevelser, leg og læring, i den våde biotop, der er så karakteristisk for Munke Mose, men som i dag fremstår utilgængelig. Hvor man i dag blot at betragter vand og moseområder på afstand, vil man i fremtiden kunne komme helt tæt på det spændende dyre -og planteliv i denne biotop og eksempel­vis fortage feltstudier, dyppe fødderne eller bare nyde ophold på og i mose og vand af mere rekreativ karakter.

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.