Charlotte Skibsted

Charlotte Skibsted er uddannet landskabsarkitekt fra Landbohøjskolen og arkitekt med speciale i landskabsplanlægning fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. CS er ansvarshavende design- og projekteringsleder på komplicerede anlægsopgaver, dels som totalrådgiver og som underrådgiver. På flere af disse opgaver har tegnestuen det samlede ansvar for landskabs- og designudtrykket. 

 

Som Kirkeministeriets kirkegårdskonsulent for Roskilde Stift og for Lolland-Falsters stift har CS udviklet et nært samarbejde med Akademirådet, Nationalmuseet, Slots- og Ejendomsstyrelsen, fredningsmyndighederne, Kulturministeriet og Miljøministeriet. CS er tilknyttet som særlig rådgiver for Nationalmuseet og Kirkeministeriet i sager vedr. historiske bymiljøer og benyttes ofte som syns- og skønsmand i problematikker ved større anlægsopgaver. CS har været jurymedlem i Vejdirektoratets Vejprisjury som repræsentant for Dansk Designcenter og benyttes som fagdommer ved diverse arkitektkonkurrencer.

 

Charlotte Skibsted er siden 2001 tilknyttet gæsteprofessor på Bergen Arkitekt Skole (BAS)  Norge og er desuden tilknyttet censorkorpset på Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (KU-LIFE). CS har afholdt forelæsninger ved University of Montreal, Versailles Landskabsarkitektskole Paris og på en række konferencer i de skandinaviske lande. CS blev i 2003 tildelt Statens Kunstfonds rejselegat.

 

CURRICULUM VITAE

LANDSKABSARKITEKT MDL.MAA.PLR.

1980               Arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole København

1971               Landskabsarkitekt fra Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole

1967               Gartner

1965               Student fra Haslev Gymnasium

 

FAGLIGT VIRKE

2010 –             Kirkegårdskonsulent for Roskilde Stift og Lolland-Falster Stift

1995 –             Censor ved Københavns Universitet i landskabsarkitektur

                       Censor ved Arkitektskolen i København – Afdelingen for Landskab

1981 –             Kirkeministeriets kirkegårdskonsulent for Lolland-Falsters Stift.

                       Tilknyttet som rådgiver for Nationalmusséet og Kirkeministeriet. 

                       Udpeget af Voldgiftsnævnet som syns- og skønsmand

1978 –             Stifter egen landskabsarkitektvirksomhed

1972 – 1978    Medarbejder på Ole Nørgaards Tegnestue

1971 – 1972    Medarbejder på Ole Klaaborgs Tegnestue

1970 – 1971    Medarbejder hos Ginman, Harboe og Borup

 

RÅD OG UDVALG

2011               Medlem af Europa Nostra Danmark

2008 –             Medlem af Nordisk Vejforbund

2007 –             Bestyrelsesmedlem i Karin og Georg Boyes Fond

2003 –             Bestyrelsesmedlem i Foreningen af Kirkegårdskultur (medlem siden 1985)

1995 – 2002   Medlem af Vejdirektoratets Vejprisjury som repræsentant for

                       Dansk Design Center

1990 – 1995   Dansk delegat i European Foundation of Landscape Architects (EFLA)

1985 – 1995   Dansk delegat i International Federation of Landscapearchitects (IFLA)

1992 –             Udpeget fagdommer af Danske Landskabsarkitekter

1982 – 1984   Medlem af bestyrelsen for Danske Landskabsarkitekter

1985 –             Medlem af ICOMOS 

       –               Udvalgsarbejde i Dansk Standard vedrørende normer for brolægning

       –               Deltager i Dansk Standards udvalgsarbejde for ’nye normer vedrørende brolægning’

       –               Deltager i Dansk Standards udvalgsarbejde af ’Normer og Vejledning for anlægsgartnerarbejde

 

UNDERVISNING OG FORELÆSNINGER

2013               Gæsteforelæsning på Cal Poly University, Los Angeles 

2009               Gæsteforelæser på UMB-Ås, Norge

2008               Gæsteforelæser på KU-Life, København 

2002               Ekstern lektor på École Nationale du Paysage, Versailles Frankrig

2001 –             Ekstern lektor ved Bergen Arkitektskole (BAS) Norge i Landskabsplanlægning

        –              Gæsteforelæser ved Université de Montreal i nordisk landskabsarkitektur

        –              Gæsteforelæser ved Arkitektskolen i London, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp

                       samt Arkitektskolen Bruxelles Belgien

        –              Gæsteforelæser om nordisk kirkegårdskultur ved kongresser i København, Oslo, Helsinki

                       og Stockholm

 

FORSKNING

1993 – 1998    Udført tværfagligt forskningsprojekt vedrørende handicapprojektering af byens rum og trafikterminaler for Dansk  Blindesamfund,  Blindeinstittutet  og Dansk Design Center for fondsmidler af Dronning Magrethes Fond. Arbejdet indbragte tegnestuen ID-prisen 1997 for det bedste industrielle design i samarbejde med Knud Holscher Industriel Design

 

PUBLIKATIONER

2011               ” Herregårdshaver – eksempler på bevaringsstrategier”, Realdania

2009               ” Ny Agenda/New Agenda ” , Bogværket

2004               ” Freiraumplanung”, Günter Mader, Deutsche Verlags-Anstalt München,

2003               ” Guide to danish landscape architecture 1000-2003″, Annemarie Lund, Arkitektens Forlag  
2002               ” Danmarks Havekunst III” , Annemarie Lund, Arkitektens Forlag 2002

1997               “ Profiles in landscape architecture”, Robert Schäfer,  TOPOS  

1997               “ Guide to danish landscape architecture 1000-2000″, Annemarie Lund, Arkitektens Forlag

1994               Optaget i Weilbachs Kunstnerleksikon

 

UDSTILLINGER

1999               Udstillingsleder på ‘Danish Landscapearchitecture’ ved IFLA World Congress afholdt i orangeriet på Fredensborg Slot

1994               ‘Strejf i dansk havekunst’ – Kunstmusseet Køge Skitsesamling

1991               Udstillingsleder ‘Architecture Danoise Du Paysage Contemporain’ , Bruxelles 

Charlotte Skibsted