Data

Selskabsform

Privatejet virksomhed

Medlemsskaber:

Danske Landskabsarkitekter (MDL)

Akademisk Arkitektforening (MAA)

Nordisk Vejforbund (NVF)

Beliggenhed

Løjesøvej 11-13

3670 Veksø

Kontaktperson

Charlotte Skibsted

Email & web

mail@skibsted.eu

www.skibsted-landscape.dk

Bankforbindelse

Nordea Bank Christianshavn

Strandgade 3

1401 København K

Revisor

PWC (tidligere PriceWaterhouseCoopers)

Algade 63

4300 Holbæk

Arkitektansvarsforsikring

Arkitektansvarsforsikring er tegnet i TOPDANMARK.
Dækningssum pr. forsikringsår:
Personskade 12.5 mill. kr.

Ting- og/eller formueskade 5 mill. kr.

IT

Tegnestuens IT-kapacitet er fuldt udbygget til et smidigt og optimalt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Software og hardware opdateres løbende og tegnestuen er tilknyttet ekstern IT-konsulent fra NTI Cad-Center. Tegnestuen opererer med 6 windowsbaserede arbejdsstationer og projekterer med AutoCad 2016 i henhold til bips-normer for filhåndtering. Adobepakkens Photoshop, Illustrator og InDesign anvendes til illustrations- og præsentationsmateriale. Microsoft Officepakken anvendes til tekstbehandling. Tegnestuen råder over A0-plotter samt A3-laserfarveprinter.  IT-systemet er under daglig virusovervågning, hvor fuld backup samt måneds backup foretages efter hver arbejdsdag og hver måned.

Kvalitetssikring

Ved løsning af opgaver lægges der på tegnestuen stor vægt på, at nøglepersoner meget tidligt i forløbet inddrages i opgaven, så de tilstedeværende ekspertiser indenfor det brede spektrum af fagområder og arbejdsfelter udnyttes optimalt i form af en simpel vidensdeling og tillidsfuld kompetenceudveksling. Kvalitetssikringsindsatsen gennemføres på grundlag af Bygge- og Boligstyrelsens ’Cirkulære og kvalitetssikring af byggearbejder’ af november 1986 tilpasset landskabsarkitektområdet og Vejledning i projektgranskning 1996. Kvalitetssikring i forbindelse med opgavens udførelse, udføres i overensstemmelse med PLR’s paradigma for kvalitetssikring af landskabsarkitektvirksomhed.