Landskabsarkitekter

Landskab Byrum Design


Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter er en veletableret kreativ tegnestue  med et omfattende reference- og erfaringsgrundlag indenfor landskabsarkitektur, planlægning og design.  Tegnestuens ydelsesområde omfatter blandt andet udvikling af centrale byrum, pladser og torve, restaurering, landskabsplanlægning, vej- og trafikplanlægning, renovering af friarealer til boligbebyggelser samt private haver og kirkelige anlæg.  Æstetikken og designet i vore projekter baseres på en kunstnerisk, designmæssig og teoretisk viden kombineret med gartnerisk ekspertise. Således får hver enkelt opgave i deres løsning og arkitektoniske udtryk både krop og nerve. Tegnestuen opererer bevidst med en bred faglig medarbejderkompetence der sikrer kvalitative og professionelle løsninger fra lille til stor skala.