Vundne konkurrencer og nye projekter i støbeskeen

HALD I VIBORG

Med A.P.Møller Fonden, Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og Viborg Kommune som bygherre, har vi i et team med Erik Brandt Dam Arkitekter, Moe, Cornelius Vöge og Professor Martin Zerlang vundet den indbudte og 2-fasede konkurrence om De 5 Halder i Viborg. I det naturskønne område omkring Hald Sø syd for Viborg kan man på en kort vandring tilbagelægge 800 års danmarkshistorie fra Middelalderens borge over skiftende tiders herregårdsanlæg til nutidens litterære mødested, herberg og naturskole på Hald Hovedgaard. Formålet med konkurrencen har været at finde overbevisende forslag til, hvordan sporene efter denne historiske udvikling kan tydeliggøres i samspil med landskabet og knyttes sammen til en landskabsarkitektonisk helhed og en fortælling, som taler stærkt til et bredt nutidigt publikum. Området skønnes at have 150.000 – 200.000 besøgende om året. Projektet har nu bevæget sig ind i projekteringsfasen og det forventes udført over de næste 2 år. Følg link for mere info om projektet.

birdseye

boardwalk

hald_3

FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA – HELHEDSPLAN FOR VOLDEN

Med Fredericia Kommune og A.P.Møller Fonden som bygherre har vi i indbudt konkurrence vundet opgaven om helhedsplan for volden omkring Fredericia i team med Erik Brandt Dam Arkitekter, Cornelius Vöge, Moe og professor Martin Zerlang. Fæstningsbyen Fredericia rummer en unik fortælling om en historisk sammenhæng mellem et forsvarsværk og en by. Denne fortælling kommer på grund af en række forhold ikke til sin ret i dag. Fredericia ønsker nu i samarbejde med A.P. Møller Fonden at realisere en række initiativer, som kan styrke vold og by og forstærke fæstningsbyen Fredericia som en national og international attraktion. Helhedsplanen for Volden er det første initiativ som skal skabe rammerne for realiseringen. Følg link for mere information om projektet.

plan_landskab

bridge

boardwalk2

bridge_2

PUBLIKATION OM 23 KIRKEGÅRDE I MARIBO DOMPROVSTI

Med generøs støtte fra Statens Kunstfond, Lolland Falsters Stiftsråd og ved tegnestuens egenfinansiering har vi udgivet en 100 siders eksempelsamling på registrant og udviklingsplan for 23 kirkegårde i Maribo Domprovsti. Tegnestuen har arbejdet med værket over de seneste 8 år, og det er det første af sin art i Danmark. Eksempelsamlingen skal tjene som inspiration for de personer, som på tværs af fagdiscipliner, i fremtiden kommer til at arbejde med udviklingsplaner for landets mange små kirkegårde og bykirkegårde, der står overfor de samme udfordringer som i Maribo Domprovsti.

Kirkegårdene er hovedsagligt små landsbykirkegårde med Maribo kirkegård som eneste bykirkegård. Domprovstiets kirkegårde er beliggende midt på Lolland og strækker sig fra Rødby mod Østersøen i syd ud til øerne Askø og Fejø i Smålandshavet mod nord. På grund af en næsten ubetydelig byudvikling gennem århundreder er landskabet i Maribo Domprovsti næsten uberørt siden reformationen. Her ligger kirker og kirkegårde i en egn med udstrakt agerbrug, skove, lunde, hegn med de store langstrakte søområder syd for Maribo, som via åer og bække, i tidlig middelalder har givet adgang til Østersøen. Mod nord omkranses de af frugtlunde ud til vandkanten. I dette landskab findes endnu en helt enestående kirkegårdskultur, som hverken er registreret eller kortlagt. En kirkegårdskultur, der også er yderst sårbar og i dag stærkt udsat for at blive udvisket, endda helt forsvinde. Årsager hertil er, som for store dele af landets yderdistrikter, affolkningen i sognene, væsentligt mindre behov for gravplads fordi urnegrave breder sig, udløb af gamle familiegravsteder, en begrænset økonomi til rådighed og en generel mangel på ressourcer og viden om, hvordan kirkegårdene fremtidigt udvikles. Trods disse ændrede forhold bliver kirkegården ikke arealmæssigt mindre, selvom gravene bliver færre. Spørgsmålet er hvordan disse forhold påvirker kirkegårdens fremtidige udtryk. Dette projekt omhandler derfor udarbejdelsen af en eksempelsamling, der bygger på en registrant og efterfølgende udviklingsplan for de 23 kirkegårde i Maribo Domprovsti.

publikation1


Kommentarer er lukkede.