M11 – udvidelse af Holbækmotorvejen

Tegnestuen vandt i 2007 opgaven vedrørende udvidelse af Holbækmotorvejen

Konceptet for landskabet langs Holbækmotorvejen er at forstærke vejens slyngede forløb gennem markante bymæssige beplantningskorridorer, grønne kiler og kig med store vider over Trekroner og Roskilde By. Det er disse præcise og til tider overlappende oplevelsesmomenter, som har dannet udgangspunkt for beplantningsstrategien: LINJEN – PUNKTET – PAUSEN. Den præcise beplantning som består af lineære og punktvise plantninger af højstammede træer i græs, styrer oplevelsesforløbet fra motorvejen. Landskabet kan enten betragtes under de højstammede træer i korridorerne, eller i de fuldstændigt frilagte udsigtslommer. Regnvandsbassinerne er i samhørighed med den stringente beplantning, tilstræbt udformet i klare geometriske former der følger vejens kurver. Ved at plante træerne forskudt i stedet for lige rækker, skabes et stærkt udtryk på begrænset plads.

 

Fakta

Bygherre:        Vejdirektoratet

Areal:                11km

År:                      2007 – 2013

Team:                – Charlotte Skibsted

                            – Claus Bjarrum Arkitekter A/S

                            – Vejdirektoratet

                            – Grontmij Carl Bro

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer