Kongevejen Helsingør

For Helsingør Kommune og Vejdirektoratet arbejder tegnestuen med vejstrækning ved Kongevejen inkl. rundkørsler

Optakten til den store rundkørsel set fra vest når man ankommer til denne, sker med en tæt skovagtig høj egetræsplantning i Kongevejens nordside, og mod Prøvestenscentret opføres ny støjvold. Den østlige afslutning af denne støjvold mod Klostermosevej får en ny egetræsplantning i bølget tracé på yderside af vold mod Kongevejen. I selve rundkørselsområdet tilplantes top af denne vold med en stor lindetræsplantning, der med tiden vil harmonere med de gamle linde- og egetræer på den nuværende østlige vold mod Klostermosevej syd.  Projektet er under udførsel og flere billeder af projektet vil blive fulgt op på hjemmesiden.

 

Fakta

Bygherre:       Helsingør Kommune,

                         Vejdirektoratet

Areal:              1,5 km

År:                    2008 – pågår

Team:              – Charlotte Skibsted

                          – Vejdirektoratet

                          – Grontmij Carl Bro

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer