Cykelfremkommelighed København & Grøn Cykelrute

Projektet Cykelfremkommelighed omfatter en række udvalgte strækninger i København hvor især cyklisternes trafiksikkerhed sættes i fokus.

Projekt Cykelfremkommelighed

Denne opgave omfatter en række udvalgte områder/strækninger i København hvor især cyklisternes trafiksikkerhed sættes i fokus. Ændringer i eksisterende anlæg omfatter dels disse trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger og dels æstetisk stillingtagen og vurdering ved valg af løsningsforslag. Tegnestuens rolle har primært været af æstetisk art og gartnerisk samt brolægningsfaglig karakter. Visualiseret strækning er ændringsforslag for gang- og cykelsti langs Peblinge Sø i København.

 

Projekt Grøn Cykelrute

For Frederiksberg Kommune har tegnestuen skitseret og projekteret to delstrækninger af Grøn cykelrute der forløber som cykel- og gangsti gennem Københavns og Frederiksberg Kommuner mellem Roskildevej – Peter Bangsvej. De to delstrækninger er udført som frodige, grønne sluser dels grænsende op til villahaver bag Diakonissestiftelsen og på kanten af ‘Den Hvide By’ dels langs kolonihaveområde ved Solbjerg Kirkegård. Der er i projektet lagt meget vægt på den værdifulde eksisterende plantning, ligesom stiens tracé er tilpasset eksisterende terrænbevægelser.

 

 

Fakta

Type:                 Cykelfremkommelighed og Grøn Cykelrute

Bygherre:          Københavns Kommune

                            Frederiksberg Kommune

År:                       2004 og 2008   

 

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer