Tornbjerg Urnekirkegård

I Tornbjerg øst for Odense har tegnestuen skabt en ny urnekirkegård i tilknytning til den nye kirke

Tornbjerg kirkegård er et stort samlet gravrum til urnenedsættelse.  Fra hele arealet opleves den hvide kirke som det centrale omdrejningspunkt for kirkegården, som om kirkens gulv er forlænget på kirkegården. Kirkegårdsarealet er helt fladt, og er derfor disponeret så det kommer til at fremstå som én stor sammenhængende flade, hvor urnerne nedsættes i forskellige gravområder med hver sin identitet. Kirkegården er tænkt som ét gravrum omkranset af en gabionsmur af danske granitsten. Muren har en højde, der på samme tid afgrænser og giver mulighed for udsyn. Kirkegården er disponeret over et gridnet, hvor egetræer på rækker dækker arealet som en let lund. I denne lund er der pauser med græsplæne og spejlbassiner, som giver forskellige lysoplevelser på kirkegården. Under egetræerne er der store felter med forskellige lave planter, hvori urnerne nedsættes. Kirkegårdsportene er designet, så de viser dette gridnet og de mange lige og skrå kig. Kapelhaven er indenfor den hvidmalede teglmur. Her modtager man urnen, og herfra går man ud på kirkegården og nedsætter den i graven. Kapelhaven har høje mure, og er et åbent og lukket rum, som danner rammen for den sidste afsked.

 

Fakta

Type:                           Ny kirkegård 

Bygherre:                   Tornbjerg menighedsråd

År:                                2007

Areal:                          11.200 m2

Team:                         Charlotte Skibsted

                                     Fogh og Følner Arkitekter

 

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer