Svogerslev kirkegårdsuvidelse

Udvidelse af Svogerslev kirkegård

Den nye kirkegårdsudvidelse ligger vest for det nuværende kirkelige anlæg og er på de tre sider afgrænset af fortove og belægninger. Kirkegårdsudvidelsen er tænkt som et grønt gravrum – et nyt gravrum med mere landskabelig karakter med få træer og buske og med gravene anlagt i græsplæne. Således er kirkegårdsudvidelsen planlagt og udført som et naturpræget grønt lille anlæg med en slyngende granitstenbelagt hovedsti mellem grave, der ligger på begge sider af hovedstien. Adgang til kirkegårdsudvidelsen sker direkte fra den eksisterende kirkegård igennem en åbning i kirkegårdsmuren. Herudover er der to lågeindgange i kampestensmuren rundt om udvidelsen. Lågerne har et korsmotiv er specialdesignet til kirkegårdsudvidelsen. Selve indramningen af kirkegårdsudvidelsen er en kampestensmur med en taksplantning ovenpå. Taksplantningen er tænkt som en grøn klippet slyngende figur, der kun afbrydes af lågeindgange.

 

Fakta

Bygherre       Svogerslev menighedsråd

Areal             1.500 m2

Projekt          kirkegårdsudvidelse vest for gamle kirkegård

plan_sh

img_2360

img_2357

img_2356

img_2355

img_2350

img_2344