Måløv Kirkegårdsudvidelse

Beliggende på grænsen til Måløv Naturpark har tegnestuen stået for udvidelsen af Måløv Kirkegård

Kirkegårdsudvidelsen grænser op til Måløv Naturpark og indgår visuelt i dette naturlandskab. Kirkegårdsudvidelsen er derfor planlagt som en frodig kirkegård med et naturpræget udtryk, baseret på gældende lokalplan samt godkendelsen  i de tidligere menighedsråd og hos de kirkelige myndigheder. Der er i plantning af træer og buske valgt arter af  eg, hvidtjørn, avnbøg, hassel, kornel ’Conver’, røn og enkelte andre træarter. Der er bøgepur i hovedindgangsområdet fra Gershøjvej og omkring rampen, samt bøgehæk i kirkegårdsudvidelsens sydlige afgrænsning ind mod en række private haver.  Stengærdet er tilplantet i toppen med helt lave soltålende planter, som skal dække top på stengærdet. Langs stengærdet er der plantet primula og løg i græs. Lågeparti og granitelementer har tegnestuen designet særligt til projektet.

 

Fakta

Type:                     Kirkegårdsudvidelse

Bygherre:             Måløv Menighedsråd

År:                          2004

Team:                   Charlotte Skibsted

  Ingeniør Torben Wormslev A/S

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer