Horsens Klosterkirke

Restaurering af omgivelser til klosterkirken i Horsens. Tegnestuen modtog en arkitekturpris 2008 af Horsens Kommune for smukt udført restaurering

Horsens Klosterkirke er den synlige rest af det gamle gråbrødrekloster, som blev opført i 1261 af franciskanerordenen. Kirken ligger på et sydover faldende areal i byens østlige udkant mellem åen og den østvestgående hovedgade. I 1998 begyndte en renovering og restaurering af kirkens omgivelser med omfattende registreringer, opmåling, nivellement og kortlægning af, hvordan klosterhave og kirkegård har set ud. Sideløbende med restaureringen er der foretaget omfattende arkæologiske udgravninger.  Restaureringsopgaven har omfattet gravminderegistrering, regulering af terræn tilbage til oprindeligt niveau, nye træplantninger, løgplæner, trappeanlæg samt parkeringsfaciliteter. Forskellige former for granitbelægning er etableret ved kirkens hovedindgang, kapel og parkeringsplads.

Klosterkirken ligger midt på arealet og rejser sig majestætisk fra fladen. De nye lindetræer på de store græsflader vil med tiden igen danne et fortættet, grønt rum omkring kirken. Ud over rækker af kejserlind er der plantet kvædetræer, en planteart der tidligere indgik i Abildgården og som altid har været anvendt i bibelske haver. Hertil vil enkelte egetræer stå frit og fuldkronede og give området et særligt parkpræg i lighed med en engelsk square.

Fakta:

Bygherre:       Horsens Klostersogn

Type:               Restaurering

År:                    2006-2008

Team:             – Charlotte Skibsted

                         – Hundsbæk & Henriksen A/S

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer