Holbæk Naturkirkegård

Holbæk Naturkirkegård er udført som en kirkegårdsudvidelse til eksisterende Holbæk Østre Kirkegård.

Holbæk Naturkirkegård er udført som en kirkegårdsudvidelse til eksisterende Holbæk Østre Kirkegård. Hele planen er tænkt over et Palladio-diagram med symmetri over en akse der går diagonalt gennem kapellet og kirkegårdens cirkelformede rum. Kapellets ottekantede bygningsform og kirkegårdens runde sti er samme formudtryk, som samler hele anlægget.Naturkirkegården er anlagt med Holbæk Krematorium og Margrethe-kapellet smukt placeret på et af to høje terrænpunkter, mens en klokkestabel er placeret diagonalt overfor på det modstående højdepunkt. En lille spejlende sø ligger i det kotemæssigt laveste punkt.

 

Hovedideen bag projektet var etablering af ny og moderne kirkegård med gennemgående motiv af skovplantning med en stor og flere mindre lysninger. Den store og centrale cirkulære lysning er formet som en fordybning i landskabet tilpasset kapellets kotemæssige placering i terrænet På den måde er kapellets spejlbillede synligt i søen set fra bl.a. hovedstien. I grundens periferi har eksisterende trægrupper haft stor indflydelse på det færdige terræn, så disse træer kunne bevares.

 

Fakta

Bygherre:       Holbæk Skt. Nikolai Menighedsråd

Areal:              6 ha

Team:             Charlotte Skibsted

                   Karsten Rønnow Arkitekter

                   Laila Westergaard, kunstner

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer