Herfølge kirkegårdsudvidelse

Kirkegårdsudvidelse og etablering af rekreativt landskab i Herfølge

Programmet er udarbejdet i nært samarbejde med Herfølge kirkegårdsudvalg og der har været afholdt studietur til naturprægede kirkegårdsafsnit på kirkegårde i Storkøbenhavn og Nordsjælland forud for udvikling af programmet. Herefter er programmet udviklet, kirkegårdsudvalget har afholdt flere møder om den nye kirkegårdsudvidelse, og nærværende program herfor er nu besluttet viderebearbejdet til et skitseforslag til brug for den efterfølgende myndighedsbehandling både hos de kirkelige myndigheder, hos Køge kommune og hos miljøministeriet v. Skov –og Naturstyrelsen.

 

Området tænkes udviklet til skov og lukkede landskabsrum med græs. Idéen er, at borgerne kan benytte dette område som udflugtsmål, selvom det også indeholder en kirkegård. Således er den nye udvidelse baseret på fremtidigt at kunne tilbyde borgerne mulighed for at vælge en grav i mere naturprægede områder, end den traditionelle kirkegård. Desuden ønsker menighedsrådet at inddrage både præstegårdsskoven og de åbne landbrugsområder sydøst herfor i den nye kirkegårdsudvidelse. Det er ret store arealer, som indgår i programmet, og det er heller ikke meningen, at kommende grave spredes ud i hele dette areal. Ønsket er, at der i visse områder både i Præstegårdsskoven og i det sydøstlige landskab herfor kan anlægges grave i indviet jord, men med et meget stort naturpræg. Det betyder, at visse delområder i præstegårdsskoven og i landskabet sydøst herfor inddrages til kommende kirkegård, mens andre dele af disse områder tænkes anlagt som skov –og eng til brug for byens borgere som rekreativt udflugtsmål.

 

Det åbne landskab ønskes dels anlagt som kirkegårdsudvidelse til naturprægede begravelser for urner og kister, og dels anlagt som rekreativt landskab med skovplantning, engdrag, med stier og med åbning af det rørlagte vandløb, så der bliver mosedrag, våde enge evt. småsø. Adgang til dette område sker fra Billesborgvej og fra Præstegårdsskoven. Der anlægges parkeringspladser.

 

Fakta

Bygherre          Herfølge menighedsråd

År                       2013-2015

Areal                 70 hektar

Projekt              Kirkegårdsudvidelse

imgp7993

imgp7995

imgp8027

imgp7998

imgp8022