Havstein Kirkegård Trondhjem

Tegnestuen har vundet 2.præmie i international idékonkurrence for vores forslag til Havstein Kirkegård Trondhjem

Havstein kirke ligger på landskabets højeste punkt. Kirken kommer efter udbygningen af den nye kirkegård til at ligge midt i det samlede kirkegårdsareal, synlig fra alle kanter, og med en stærk landskabelig forgrund og baggrund med himmelhvælvet, åsene, Trondhjemsfjorden og Trondhjem by. Forslagets vision er, at den nye kirkegård skal opleves som en sammentænkning af kultur og natur i et åbent landskabsrum, hvor landskab og kirkegårdskultur gensidigt genspejler hinanden.

Forslaget vægter hånden, øjet og tankernes arbejde og gerne i en kunstnerisk præcision. A remembering child – er forslagets undertitel. Vi fremhæver og genindfører den norske natur i forslaget og vi fremhæver de kulturhistoriske elementer med de snorlige, lange alléer, det rolige storlinjede med sans for perspektiver. Store flader som tilsammen harmonerer med Trondhjems monumentale udtryk – sammenhængende linier og med bredde i rytmen. Forslaget lægger vægt på det naturalistiske med centrum i vore tid. Det er både håndgribeligt og sfærisk, det opleves som en uskyldstilstand – men samtidig med en klar undertone af store krav til daglig funktion. Med de funktionelle krav som baggrund, er kirkegårdsbilledet tænkt som et sted med forventninger, som rummer tradition og skik, med stærk inspiration fra stedets lange historie og tidligere brug.

Fakta
Type:              2.præmie, international idékonkurrence
Bygherre:      Kirkelig Fællesråd Trondhjem
År:                   2009

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer