Søbækgård Parkbebyggelse

Renovering af friarealer i Søbækgård Parkbebyggelse i Espergærde i forbindelse med facaderenovering

Renoveringen af Søbækgård Parkbebyggelsens 9 boligblokke  er sket i tæt samarbejde med  bebyggelsens beboere, som er en sammensætning af både lejere og ejere. Tegnestuen har bl. a. udarbejdet  omfattende    præsentationsmateriale til brug ved beboermøder i form af farvelagte hæfter, plancher og plakater.

 

I forbindelse med renovering af bebyggelsens  husfacader har  friarealerne og de gangstrøg  der knytter sig til de forskellige opgange fået et tiltrængt løft, som både kommer til udtryk i nye landskabelige og frodige opholdsrum, belægning samt legemuligheder for bebyggelsens børn og unge. En del af den eksisterende belægning er genanvendt og ny belægning er tilføjet på strategisk udvalgte felter således at hver blok for sin egen identitet og udtryk.

 

Fakta

Type:               Renovering af eksisterende bebyggelse

Bygherre:         E/F Søbækgårds Parkbebyggelse

År:                   2006-2007

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer