Ringertoften København NV

Renovering af Ringertoften i forbindelse med kvarterløft

Haveanlægget til boligområdet med ca. 430 lejligheder omfatter en totalrenovering af udearealerne med store parkrum og mindre anlæg, samt planlægning af ny belysning og skiltning. Gårdanlægets centrale nerve er den store åbne græsflade der giver lys og luft. Fladens kantede forløb er brugt til at skabe forskellige nicher for ophold, leg m.m.

 

Fakta

Type:                Byfornyelsesopgave

Bygherre:        Byfornyelsesselskabet København

Areal:               1.5 ha.

År:                     Udført 2003-2004

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer