Heilsgadekarréen København

Gårdsanering i Heilsgadekarréen centralt på Vesterbro i København

Charlotte Skibsteds tegnestue har udviklet forslag til en gårdsammenlægning i nært samarbejde med karréens beboere ved 4 afholdte gårdgruppemøder. Mødedeltagerne har aktivt påvirket og fået afgørende indflydelse på udformningen af det foreliggende forslag til gårdanlæggets indretning. Rydningen har omfattet fjernelse af gamle udhuse, boldbur, hegn, gamle belægninger og dårlig beplantning, så der kan etableres det fælles gårdanlæg. Rydningen har være udfordrende, da alt materiale skulle fjernes ud gennem smalle kælderpassager med trapper. Forslaget til det nye gårdanlæg lægger vægt på at gårdanlægget fremtræder frodigt grønt og luftigt med en åben græsplæne med gamle og nye træer. Der er lagt vægt på en åbenhed med de to store græsplæner der adskilles af en aflangt indre opholdsrum som udvides til en lille plads med siddemulighed mod nord.

 

De bedste løvtræer bevares og der suppleres med flere mindre frugttræer samt søjleeg. Der er tørreskur, renovationsskur og storskraldsskur til vicevært til egne redskaber. I gårdanlæggets sydlige del er der efter ønske fra beboerne fugleredegynge og sandkasse samt små ´ private ´opholdsarealer ved køkkenopgange og i kant af græsplænen. Gårdanlæggets eksisterende trend med stor frodighed videreføres i det nye gårdanlæg. Her er bede langs facader med stedsegrønne buske og bundplantning, nye lettere løvtræer i græsarealerne, hække omkring de afskærmede opholdspladser i græsplænens kant, brug af klatrende planter på diverse typer hegn og skure samt omkring storskrald.

 

Fakta

Bygherre       Københavns kommune

År                    2013

Areal             2500m2

Projekt          Gårdsanering centralt på Vesterbro i København

Team             Charlotte  Skibsted (æstetisk og teknisk totalrådgiver)

                        SBS A/S (forretningsfører)