Det Kreative Værksted

I det kreative værksted på tegnestuen skitseres i en vekselvirkning mellem idé og form. Her værdsættes den kreative arbejdsproces højt

Alle værker påbegyndes i det kreative værksted i ren og spæd form, her skabes idéerne – her skitseres i en vekselvirkning mellem idé og form. Denne arbejdsproces er helt grundlæggende for tegnestuens virke. Her skabes haven, landskabet og byens rum med temaets mangfoldighed og foranderlighed som klangbund. På tegnestuen værdsætter vi den kreative arbejdsproces højt. Vi arbejder arkitektonisk  og kunstnerisk med vores projekter og inddrager så vidt muligt billedhuggere, keramikere og kunstneriske konsulenter tidligt i forløbet i den pågældende opgave. Flere af vores projekter udføres i samarbejde med en række af Danmarks førende kunstnere.Ved på denne måde at arbejde tværfagligt anskuer vi en opgave fra flere vinkler. Herved fremkommer løsninger der fuldender projekterne i deres helhed samt i detaljen. Kilden til inspiration fra idé til afklaret form hentes også ved anvendelsen af arbejdsmodeller vist på billederne herunder. Her er strukturelle, rumlige og skalamæssige analyser med til at danne grundlag for videre bearbejdning og det endelige design

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer