Vallensbæk Rideskole & Idrætscenter

Tegnestuen har skitseret og projekteret en stor landskabsopgave på 10ha. for Vallensbæk Kommune i forbindelse med udførelsen af Vallensbæk-kilen

Tegnestuen har projekteret store terrænarbejder for Vallensbæk Kommune i forbindelse med udførelsen af Vallensbæk-kilen som et attraktivt og rekreativt fritidslandskab inklusiv støjvold langs Holbæk-motorvejen.Ved Vallensbæk Ridecenter, der er udført til at afholde store internationale konkurrencer, er springanlæg omkranset af høj vold beplantet med allé af hestekastanier. Volden fungerer som naturlig tribune ved afholdelse af stævner. Ridecentrets dressurbane ligger ligeledes nede med indersiden af motorvejens støjvold som nordlig afgrænsning. Om sommeren benyttes denne sydvendte skråning som tilskuertribune og om vinteren med sne som kælkebakke. Ridestier er primært anlagt som hulveje – forsænkede stiforløb med skrånende græsrabat og blomstrende skovbryn. Ved Vallensbæk Idrætscenter er der i forbindelse med græsboldbaner udført et gennemgående tema med lindealléer, bøgehæk og afvandingsgrøfter. Idrætscentret er mod vejanlæg afgrænset med tilplantet voldanlæg.

 

Fakta

Bygherre:         Vallensbæk Kommune

Areal:                10 ha

År:                      1986-2008

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer