Store Rørbæk

Tegnestuen blev i 2006 udvalgt til parallelopdrag vedrørende udviklingen af en ny by i Store Rørbæk i Nordsjælland

Udviklingen af den nye by ved Frederikssund sker som et dialogprojekt med en lang række parter. Den nye by skal rumme ca. 7500 boliger og ca. 4500 arbejdspladser.

 Den trafikale livsnerve er byens centrale hovedstrøg. Cykelstierne er her indarbejdet som en katalysator med højhastigheds- og rulleskøjtespor, der skal skabe aktivitet og positiv energi i den energirigtige by. Alle stier og gangstrøg samles om byens centrale stationsplads, som er byens aktive koblingspunkt. Der er arbejdet meget med byens tæthedsgrad og ”grønne mellemrum”, da det skal være en urban by med tæt kontakt til det omkringliggende landskab.

Fakta

Type:                 Delt 1. præmie ved parallel opdrag

Bygherre:         Frederikssund Kommune

Areal:                350 ha.

År:                      2006-

Team:               – Charlotte Skibsted

                           – Rubow Arkitekter MAA

                           – Grøntmij Carl Bro

                           – Dansk Byplanlaboratorium

 

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer