Stenlænge Næstved

Tegnestuen vandt i 2007 konkurrencen om udviklingen af Stenlængeområdet i Næstved

Stenlængeområdet skal udvikles som en moderne bydel, der er koblet tæt sammen med Næstveds Center Nord. Boligbebyggelserne placeres mellem træer, der plantes som karaktergivende voluminer på områdets højdepunkter. På denne måde vil boliggrupperne, sammen med træerne, ligge som øer i landskabet og adgangen til landskabet fastholdes både visuelt og fysisk. De høje træer på boligøerne accentuerer terrænets højdedrag. Mod syd, og i flere af områdets lavninger, etableres søer som yderligere understreger terrænets naturlige kurver og dertil skaber herlighedsværdi i området.

 

Fakta

Type:                Konkurrence, vundet 1.præmie

Bygherre:        Næstved Kommune

Areal:               119 ha.

År:                     2007 – pågår

Team:               – Charlotte Skibsted

                           – Nielsen & Rubow Arkitekter

                           – Elkær + Ebbeskov Arkitekter

                           – Grøntmij Carl Bro

                           – Dansk Byplanlaboratorium

 

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer