Tegnestuen arbejder med nye ambitiøse projekter

Charlotte Skibsteds Tegnestue går et spændende efterår i møde med prækvalifikation i en række ambitiøse internationale konkurrencer indenfor levende kulturarv og publikumsorienteret planlægning af international karakter. Desuden glæder vi os på vores bygherrers vegne over tildeling af fondsmidler til henholdsvis Odense Kommune, hvor Nordea Fonden har ydet bidrag til nye rekreative indsatser langs Odense Å samt til Bakkehus Museet på Frederiksberg hvor Frederiksberg Kommunes byråd, Augustinus Fonden og Frederiksberg Fonden har besluttet at yde økonomisk støtte til restaurering af haveanlægget til Bakkehus Museet.


H.C. ANDERSENS EVENTYRHUS OG MAGISKE HAVE I ODENSE

hca_profil

Ud af 30 ansøgere er Charlotte Skibsteds tegnestue I et stærkt team bestående af Entasis, Henrik Larsen Ingeniører og Anders Christensen Ingeniører prækvalificeret til at deltage I den spændende projektkonkurrence om H.C. Andersens Eventyrhus. Konkurrencens andre prækvalificerede deltagere er BIG, Kengo Kuma Architects, Barozzi Veiga og Snøhetta. Konkurrencen skaber mulighed for en større, samlet formidling af H.C. Andersens eventyr, historien om hans liv og introduktion til hans fantasi og menneskeforståelse, der stadig inspirerer millioner af mennesker verden over. Projektet er unikt, for af alle steder i verden er der kun denne placering, som kan kombinere H.C. Andersens eventyrlige univers med stedets betydning og autenticitet.  Bygherre er Odense Kommune, Odense Bys Museer med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

NYBORG SLOT OG OMGIVELSER

arial_02

Charlotte Skibsteds tegnestue er i et team af fem førende rådgivere prækvalificeret til den spændende internationale projektkonkurrence om restaurering og nybygning af Nyborg Slot og omgivelser. Vores team består udover Charlotte Skibsteds Tegnestue af Entasis, Garcés-De Seta-Bonet Studio (Barcelona), Rønnow Arkitekter A/S og Grontmij A/S rådgivende ingeniører. Tilsammen udgør vi et stærkt tværfagligt hold af rådgivere med stor ekspertise indenfor arkitektur, masterplanning, landskab, restaurering og transformation. Teamet er sammensat på baggrund af et fælles værdiggrundlag, baseret på en respektfuld og nyskabende tilgang til arbejdet med kulturhistoriske værdier. Konkurrencen spænder over mange forskellige delelementer og foregår i sårbare fredede omgivelser, hvor gammelt og nyt skal finde sammen i den rette balance. Nyborg Slot og by er et velbevaret og unikt kulturarvsmonument fra Danmarks middelalder med en velbevaret middelalderbyplan og med slottet på Slotsholmen midt i byens centrum som omdrejningspunkt. Her blev Danmarks første ”grundlov” af 29. juli 1282 underskrevet, og man kan stadig i dag træde ind i det selvsamme rum, hvor underskrivelsen fandt sted. Bygherre er Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Nyborg Kommune og Østfyns Museer i samarbejde med A.P. Møller Fonden og Realdania.

H.C. ANDERSENS BARNDOMSHJEMS HAVE

mms_35

Med Odense Muséer som bygherre er Charlotte Skibsteds tegnestue tildelt opgaven om at nytænke haven til H.C. Andersens barndomshjems Have i Munke Mølle Stræde 3-5 centralt i Odense. H.C. Andersen boede som dreng i årene 1807 til 1819 sammen med sine forældre i Munkemøllestræde i Odense. I dag er to små stuer indrettet som museum med dertilhørende have. Haven er et fint lille afgrænset haverum åbent for offentligheden, som i 2015-2016 kommer til at undergå en forvandling med plantningsmæssig oplevelse, skønhed og intimitet, der relaterer sig til formidlingen af digterens univers og eventyr.

HOLSTEINBORG GODS OG HERREGÅRDSHAVE

imgp3303

holsteinborg_2000

Charlotte Skibsteds Tegnestue bistår bygherre og greve til Holsteinborg, Hofjægermester Ulrich greve Holstein-Holsteinborg samt hustru Monica Holsteinborg med forslag til restaurering af herregårdshaven. Holsteinborg har en af landets ældste herregårdshaver. I forbindelse med Holsteinborgs haverestaurering, som har stået på i flere år med omfattende arbejder med bl.a. genrejsning af de høje teglmure, de høje kampestensmure og tilhørende trappeanlæg, der indrammer gartneri og blomsterhaven mod nord og syd og øst, er ønsket nu, at prioritere den mere landskabelige og havemæssigt grønne del af den store park. Holsteinborg Gods ligger med 13 km kystlinje ned til Sydvest-Sjællands sydlige dobbeltkyst, der med en række af øer, holme og rev opdeler vandområderne. Dette egenartede sceneri har gennem tiden tiltrukket og inspireret mange malere og digtere.


BAKKEHUSMUSEETS HAVE PÅ FREDERIKSBERG

Bakkehus_01

På vegne af vores bygherre, Bakkehus Museet på Frederiksberg, glæder vi os over at Frederiksberg Kommunes byråd, Augustinus Fonden og Frederiksberg Fonden har besluttet at yde økonomisk støtte til restaurering af haveanlægget tilknyttet Museet. Bakkehusmuseets bestyrelse har længe ønsket at ændre det nuværende haveanlæg fra omkring 1930 til en romantisk have fra 1800-tallets første årtier med så mange referencer til Kamma Rahbeks have som muligt. Med et romantisk haveanlæg vil Bakkehusmuseet på en helt anden måde end hidtil kunne integrere haven i formidlingen overfor publikum, ligesom haven vil kunne benyttes til forskellige aktiviteter. Dertil kommer, at det nuværende haveanlæg trænger til fornyelse. Målet med etableringen af Kamma Rahbeks have er, at de besøgende skal kunne gå fra museets smukke empirestuer og ud i et haveanlæg, der gennem træer, buske og blomster formidler det indtryk og den stemning, som prægede stedet i Rahbekkernes tid. Haven vil dermed fuldende billedet af huset, som i de første tre årtier af 1800-tallet fungerede som samlingssted for mange af guldaldertidens centrale aktører. Mere information kan fås ved at følge linket.

Kommentarer er lukkede.