Nye spændende opgaver

Charlotte Skibsteds Tegnestue er på vej mod nye spændende opgaver. Et kardinalpunkt for tegnestuen i de projekter vi vælger at involvere os i, eller bliver inviteret til, er ambitionen om stærk faglighed og høj kvalitet i såvel design-,  projekterings- og udførselsfasen sideløbende med et skarpt fokus på at skabe maksimal værdi for bygherre, brugere og involverede parter. I projektløsningen lægger tegnestuen stor vægt på at tilstedeværende ekspertiser udnyttes optimalt. I det følgende kan læses om nye projekter.

 

STÆNDERTORVET ROSKILDE KOMMUNE

 luftfoto_outline_21

I inviteret konkurrence har et team bestående af Charlotte Skibsteds Tegnestue som totalrådgiver, Erik Brandt Dam Arkitekter og Grontmij vundet opgaven om udarbejdelse af dispositionsforslag og projektforslag til omdannelse og nytænkning af Stændertorvet i Roskilde. Stændertorvet er placeret centralt i Roskilde by og omkranses af Roskilde Domirke, Det Gamle Rådhus, Palæet og byhusene i gågaden. Få steder i landet har haft så vedvarende et pulsslag, der som et pendul dagligt har bevæget sig på dette sted i Roskilde, hvor gejstlighed og verdslighed er gået op i en højere enhed gennem århundreder. Her opleves, at bymidten består af forholdet mellem dens udstrækning i rummet og begivenhederne i dens fortid, den ikke alene fortæller sin fortid, den rummer den som linjerne i en hånd, skrevet ind i fremspring, murværk, gitre, terrænformer, i bygningers revner, rifter og udskæringer, samt i de bygninger, som ikke længere er der. Ovenstående viser et luftfoto med projektafgrænsning.

 

 

AMALIEGADE 23-25 I FREDERIKSSTADEN

skraafoto

Charlotte Skibsteds Tegnestue samarbejder med Rønnow Arkitekter om forundersøgelser og landskabsarkitektonisk historisk redegørelse  i forbindelse med restaurering af det gamle haveanlæg i Amaliegade 23-25 i tilknytning til den Sociale Ankestyrelse. Bygningerne ud til Amaliegade har tidligere huset en fødsels- og plejestiftelse. Bygningerne er opført i perioden 1752 – 1782 af hhv. Hofbygmester Nicolai Eigtved, General Bygmester Lauritz de Thura og Joseph Bernard Guione og repræsenterer stilarterne rokoko, barok og nyklassicisme. Haven, som er Frederiksstadens største have, er beliggende med Amalienborg som nabo mod syd og  Kunstindustrimuseet mod nord. I tegnestuens arkivmateriale kan vi aflæse haven afbilledet på Gjeddes plan helt tilbage i 1757. Haven ses på ovenstående skråfoto.

 

 

4 GÅRDHAVER KØBENHAVNS KOMMUNE

diagrammer

Charlotte Skibsteds Tegnestue har i samarbejde med SBS A/S vundet opgaven om renovering og nytænkning af 4 gårdhaver i Københavns Kommune. I gårdhaven glider byens lyde, lys og hastighed i baggrunden og afløses af pausen, det stillestående. Gårdhaven er karréens beboeres hemmelige have. Der er en grundlæggende mystik omkring det, som er gemt bag mure. For karréens beboere fylder hverdagens rutiner gårdhaven: tøjvask, cykellapning, børn, der sover til middag, skraldet bæres ned. Her møder man sine naboer. Her kigger man ud på det samme træ hver dag, mens man vasker op. Gårdhaven udgør en kontrast til gaden og rummer en blanding af noget eventyrligt og noget velkendt og trygt. Gårdhaven er den del af privatsfæren, som beboerne har tilfælles. Dette særlige fællesskab omkring en gårdhave er netop karréens særkende. Hvis fornemmelsen af fælles ejerskab og brugsret i gårdhaven forsvinder, udviskes også karréens karakter.

 

 

KARRÉ 15 FREDERIKSBERG KOMMUNE

 skraafoto1

Charlotte Skibsteds Tegnestue har i samarbejde med forretningsfører Paul Børling vundet opgaven om renovering og nytænkning af Karré 15 i Frederiksberg Kommune. Karren består af 3 adskilte gårdrum der i forbindelse med byfornyelsen lægges sammen til en samlet gårdhave. Forslaget vil fokusere på at skabe en inspirerende, livlig og frodig gårdhave der til fulde lever op til beboernes ønsker om rekreative opholdsmuligheder, punktvise indslag af naturpræget leg og velfungerende rammer der kan stimulere det uformelle møde naboer imellem.   

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.